Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home POO in C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Exemplu de indexator.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace indexatori
{
  class tablou
  {
    private int n;//nr de elemente
    private int[] a;//elementele

    public int N //proprietate pentru n 
    {
      set { n = value; }
      get { return n; }
    }

    public tablou()//constructor pt tablou cu 0 elem
    {
      n = 0;
      a = new int[100];
    }

    public tablou(int n)//constructor pt tablou cu n elem
    {
      this.n = n;
      a = new int[n];
    }

    public int this[int i]//indexator
    {
      get
      {//returneaza tablou[i]
        if (i < 0) return a[0];
        else if (i >= n) return a[n - 1];
        else return a[i]; 
      }
      set //seteaza tablou[i]
      { if(i>=0 && i<n) a[i] = value; }
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      tablou T = new tablou(10);//creez tablou cu 10 elem
      //for (int i = 0; i < T.n; i++) T.a[i] = i;//doar daca datele sunt publice
      for (int i = 0; i < T.N; i++)//folosesc T.N - proprietatea
        T[i] = i;//folosim indexatorul (set)
      for (int i = 0; i < T.N; i++)
        Console.Write(T[i] + " ");//foloseste indexatorul (get)
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(T[-45]);//nu da eroare si scrie T[0]
      T[6756] = 3;//nu da eroare, dar nu face atribuirea
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro