Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home POO in C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Exemplu de definire si utilizare a membrilor statici ai unei clase.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace statici
{
  class C
  {
    public int x;//data membru nestatica
    private static int y;//data membru statica

    public static int Y// corect, dar gresit fara static
    {
      set
      {  y = value;
        //x = value;//gresit, nu pot accesa nestatic din static 
      }
      get
      { return y; }
    }

    public void F()//metoda nestatica
    {//are acces la toti membrii
      x = 200;
      y = 300;
    }
    public static void G()//metoda statica
    {// are acces doar la membrii statici
      //x = 200;//eroare - nu poate accesa camp nestatic din functie statica
      y = 400;
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      C v;//un obiect v din clasa C
      //v.x = 100;//eroare deoarece v nu este creat
      //v.F();//eroare deoarece v nu este creat
      //C.x = 89;//gresit, x e nestatic si se acceseza prin obiect
      C.Y = 100;//corect deoarece y este static si creat automat la compilare
      Console.WriteLine(C.Y);
      v = new C();//creez v
      C z = new C();//creez z
      v.x = 100; //corect deoarece v este creat
      z.x = 50;//corect deoarece z este creat
      Console.WriteLine(v.x);
      v.F();//corect deoarece v este creat
      Console.WriteLine(v.x + " " + C.Y);
      C.G();//corect, static prin intermediul numelui clasei
      Console.WriteLine(v.x + " " + C.Y);
      Console.WriteLine(z.x + " " + C.Y);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Exemplu de definire si utilizare a membrilor statici ai unei clase.


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro