Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home POO in C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Exemplu mostenire cu punct in plan si punct in spatiu.
1. Definiti o clasa punct2d (punct in plan) care sa contina urmatoarele
- doua campuri x si y double protejate
- proprietati de acces la cele 2 campuri x si y
- constructor fara parametrii care sa-i initilalizeze pe x si y cu 0
- constructor cu 2 parametrii double a si b care sa initializeze pe x cu a si pe y cu b
- functie de citire de la tastatura
- functie de afisare pe ecran
- supraincarcare metoda tostring
- distanta de la punct la origine
- distanta de la un punct la un alt punct primit ca parametru
- supraincarcarea operatorului - (minus) cu precizarea ca A-B este distanta de la punctul A la punctul B
- supraincarcarea operatorilor == si !=
2. Creati o clasa punct3d (punct in spatiu) care sa deriveze clasa punct2d si care sa implementeze aceleasi facilitati ca si clasa punct2d.
Cele doua clase punct2d si punct3d vor fi in fisiere separate.


//clasa punct in plan
class punct2d
  {
    protected double x, y;
    //proprietati
    public double X
    {
      set { x = value; }
      get { return x; }
    }
    public double Y
    {
      set { y = value; }
      get { return y; }
    }
    //constructori
    public punct2d()
    {
      x = 0; y = 0;
    }
    public punct2d(double a, double b)
    {
      x = a; y = b;
    }
    //functii
    public void citire()
    {
      Console.Write("x="); 
      x = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("y=");
      y = double.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void afisare()
    {
      Console.Write("(" + x + "," + y + ") ");
    }

    public override string ToString()
    {
      return "(" + x + "," + y + ") ";
    }

    public double distanta()//distanta pana la origine
    {
      return Math.Sqrt(x * x + y * y);
    }

    public double distanta(punct2d A)//distanta pana la punctul A
    {
      return Math.Sqrt((x - A.x) * (x - A.x) + (y - A.y) * (y - A.y));
    }

    public static double operator -(punct2d A, punct2d B)
    {//distanta dintre punctele A si B
      return Math.Sqrt((B.x - A.x) * (B.x - A.x) + (B.y - A.y) * (B.y - A.y));
    }

    public static bool operator ==(punct2d A, punct2d B)
    {//puncte identice
      return A.x == B.x && A.y == B.y;
    }

    public static bool operator !=(punct2d A, punct2d B)
    {//puncte diferite
      return !(A == B);
    }

    public override bool Equals(object obj)
    {
      return base.Equals(obj);
    }

    public override int GetHashCode()
    {
      return base.GetHashCode();
    }
  }

//clasa punct in spatiu
  class punct3d:punct2d
  {
    protected double z;
    //proprietati
    public double Z
    {
      set { z = value; }
      get { return z; }
    }
    //constructori
    public punct3d()
      : base()
    {
      z = 0;
    }
    public punct3d(double a, double b, double c)
      : base(a, b)
    {
      z = c;
    }
    //functii
    new public void citire()
    {
      base.citire();
      Console.Write("z=");
      z = double.Parse(Console.ReadLine());
    }
    new public void afisare()
    {
      Console.Write("(" + x + "," + y +"," + z + ") ");
    }
    public override string ToString()
    {
      return "(" + x + "," + y + "," + z + ") ";
    }
    new public double distanta()
    {
      return Math.Sqrt(x * x + y * y + z * z);
    }

    new public double distanta(punct3d A)
    {
      return Math.Sqrt((x - A.x) * (x - A.x) + (y - A.y) * (y - A.y) + (z - A.z) * (z - A.z));
    }

    public static double operator -(punct3d A, punct3d B)
    {//distanta dintre punctele A si B
      return A.distanta(B);
    }

    public static bool operator ==(punct3d A, punct3d B)
    {//puncte identice
      return A.x == B.x && A.y == B.y && A.z==B.z;
    }

    public static bool operator !=(punct3d A, punct3d B)
    {//puncte diferite
      return !(A == B);
    }

    public override bool Equals(object obj)
    {
      return base.Equals(obj);
    }

    public override int GetHashCode()
    {
      return base.GetHashCode();
    }
  }


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro