Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home POO in C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Exemplu mostenire si polimorfism pentru doua clase vector si respectiv multime.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace multime
{
  class vector
  {
    protected int n;
    protected int[] a;
    public vector()
    {
      n = 0;
    }
    public vector(int m, int[] b)
    {
      n = m;
      a = new int[n];
      for (int i = 0; i < n; i++)
        a[i] = b[i];
    }
    virtual public void citire()
    {
      Console.Write("n=");
      n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      a = new int[n];
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.Write("a[" + i + "]=");
        a[i] = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      }
    }
    virtual public void afis()
    {
      Console.WriteLine("n=" + n);
      for (int i = 0; i < n; i++)
        Console.Write(a[i] + " ");
    }
  }

  class multime : vector
  {
    private void transforma()
    {
      int i, aux;
      bool gata;
      do
      {
        gata = true;
        for (i = 0; i < n - 1; i++)
          if (a[i] > a[i + 1])
          {
            aux = a[i];
            a[i] = a[i + 1];
            a[i + 1] = aux;
            gata = false;
          }
      }
      while (!gata);
      int j;
      for(i=0;i<n-1;i++)
        if (a[i] == a[i + 1])
        {
          for (j = i + 1; j < n - 1; j++)
            a[j] = a[j + 1];
          n--;
          i--;
        }
    }
    public multime()
      : base()
    {
    }
    public multime(int m, int[] b)
      : base(m, b)
    {
      transforma();
    }
    override public void citire()
    {
      base.citire();
      transforma();
    }
    
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      vector v = new multime();
      v.citire();
      v.afis();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro