Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home POO in C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


1. Sa se defineasca o clasa punct cu 2 campuri x si y pentru coordonatele unui punct in plan.
2. Sa se scrie constructori de initializare si de copiere pentru clasa punct.
3. Sa se scrie metode pentru citirea si afisarea variabilelor de tip punct.
4. Sa se screeze o clasa triunghi formata din 3 puncte in plan.
5. Sa se scrie constructori pentru clasa triunghi.
6. Sa se scrie metode pentru citirea si afisarea obiectelor de tipul triunghi.
7. Sa se scrie metode pentru calculul perimetrului si a ariei unui triunghi.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Triunghi
{
  class punct
  {
    private double x, y; //campuri private, vor fi accesate prin proprietati
    public double X //proprietate de acces la data privata x
    {
      get
      {
        return x;
      }
      set
      {
        x = value;
      }
    }
    public double Y //proprietate de acces la data privata y
    {
      get
      {
        return y;
      }
      set
      {
        y = value;
      }
    }
    public punct() //constructor
    {
      x = 0; y = 0;
    }
    public punct(double a, double b) //constructor de initializare
    {
      x = a; y = b;
    }
    public punct(punct p) //constructor de copiere
    {
      x = p.x; y = p.y;
    }
    public void citire()//citire de la tastatura
    {
      Console.Write("x=");
      x = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("y=");
      y = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void afis()//afisare pe ecran
    {
      Console.WriteLine("(" + x + "," + y+")");
    }

    public double dinst_la(punct b)
    {
      return Math.Sqrt((x - b.x) * (x - b.x) + (y - b.x) * (y - b.x));//folosesc date membru, nu proprietati
    }

  }

  class triunghi
  {
    public punct a, b, c; //3 puncte

    public triunghi()//constructor care foloseste constructorul de la clasa punct
    {
      a = new punct();
      b = new punct();
      c = new punct();
    }

    public triunghi(double x1, double y1, double x2, double y2, double x3, double y3)
    {//cosntructor de initializare
      a = new punct(x1,y1);
      b = new punct(x2, y2);
      c = new punct(x3, y3);
    }

    public triunghi(punct x, punct y, punct z)
    {// constructor de initializare care foloseste constructorul de copiere de la clasa punct
      a = new punct(x);
      b = new punct(y);
      c = new punct(z);
    }

    public void citire()// citire de la tastatura
    {
      a.citire(); b.citire();c.citire();
    }
    
    public void afis()// afisare pe ecran
    {
      a.afis(); b.afis(); c.afis();
    }

    private double dist(punct a, punct b)//distanta dintre 2 puncte, foloseste proprietatiel X si Y
    {//privata
      return Math.Sqrt((a.X - b.X) * (a.X - b.X) + (a.Y - b.Y) * (a.Y - b.Y));
    }

    public double perimetru()//petrimetrul triunghiului
    {
      return dist(a, b) + dist(b, c) + dist(c, a);
    }

    public double aria()// aria triunghiului
    {
      double p = perimetru() / 2;
      double B = dist(a, c);
      double A = dist(b, c);
      double C = dist(a, b);
      return Math.Sqrt(p*(p-A)*(p-B)*(p-C));
    }

  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      triunghi t = new triunghi();// apel constructor triunghi
      triunghi t2 = new triunghi(1, 1, 3, 4, 0, 6);//apel constructor triunghi cu 6 valori reale
      punct x, y, z;
      x = new punct(0, 0);// apel constructor punct pt initializare
      y = new punct(3, 6);
      z = new punct(2, 1);
      triunghi t3 = new triunghi(x, y, z);//apel constructor de initializare cu 3 puncte
      t.citire();
      t.afis();
      t2.afis();
      t3.afis();
      Console.WriteLine(t2.perimetru());
      Console.WriteLine(t2.aria());
      Console.WriteLine(t3.perimetru());
      Console.WriteLine(t3.aria());
      Console.WriteLine(x.dinst_la(y));
      Console.ReadLine();
    }
  }
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro