Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home POO in C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Sa se scrie o clasa rational care sa implementeze operatiile cu numere rationale.


class rational
  {
    private int nr, nu;

    public rational() { nr = 0; nu = 1; }
    public rational(int a, int b)
    { nr = a; nu = b; simplificare(); }

    public void afisare()
    {
      if (nu == 1) Console.Write(nr);
      else Console.Write(nr + "/" + nu);
    }

    public override string ToString()
    {
      if (nu == 1) return nr.ToString();
      else return nr + "/" + nu;
    }

    public static rational operator +(rational a, rational b)
    {return new rational(a.nr*b.nu+a.nu*b.nr,a.nu*b.nu);}

    public static rational operator -(rational a, rational b)
    { return new rational(a.nr * b.nu - a.nu * b.nr, a.nu * b.nu); }

    public static rational operator *(rational a, rational b)
    { return new rational(a.nr * b.nr , a.nu * b.nu); }

    public static rational operator /(rational a, rational b)
    { return new rational(a.nr * b.nu , a.nu * b.nr); }

    public static bool operator <(rational a, rational b)
    { return a.nr * b.nu < a.nu * b.nr; }

    public static bool operator >(rational a, rational b)
    { return a.nr * b.nu > a.nu * b.nr; }

    public static bool operator <=(rational a, rational b)
    { return !(a > b); }

    public static bool operator >=(rational a, rational b)
    { return !(a < b); }

    public static bool operator ==(rational a, rational b)
    { return a.nr * b.nu == a.nu * b.nr; }

    public static bool operator !=(rational a, rational b)
    { return !(a == b); }

    public static int comparare(rational a, rational b)
    {
      if (a < b) return -1;
      else if (a == b) return 0;
      else return 1;
    }
    
    public override bool Equals(object obj)
    {
      return base.Equals(obj);
    }

    public override int GetHashCode()
    {
      return base.GetHashCode();
    }

    private int cmmdc(int a, int b)
    {
      while (b != 0)
      {
        int r = a % b; a = b; b = r;
      }
      return a;
    }

    private void simplificare()
    {
      int c = cmmdc(Math.Abs(nr), Math.Abs(nu));
      nr = nr / c; nu = nu / c;
      if (nr * nu < 0)
      {
        nr = -Math.Abs(nr); nu = Math.Abs(nu);
      }
    }
  }


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro