Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home POO in C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Exemplu mostenire


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace fractie_rational
{
  class fractie
  {
    protected int nr, nu;
    public fractie()
    {
    }
    public fractie(int a, int b)
    {
      nr = a; nu = b;
    }
    public void citire()
    {
      nr = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      nu = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void afisare()
    {
      Console.Write(nr+"/"+nu);
    }
  }

  class rational : fractie
  {
    public rational()
    {
    }
    public rational(int a, int b):base(a,b)//apeleaza constructorul clasei de baza
    {
      simplificare();
    }
    private int cmmdc(int a, int b)
    { while(a!=b)
      if(a>b) a=a-b;
      else b=b-a;
      return a;
    }
    private void simplificare()
    { 
      int c=cmmdc(nr,nu);
      nr = nr / c;
      nu = nu / c;
    }
    new public void citire()//rescrie metoda pentru citire
    {
      nr = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      nu = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      simplificare();
    }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      rational r = new rational(4, 8);
      r.afisare();
      rational r1 = new rational();
      r1.citire();
      r1.afisare();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro