Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Programare dinamica Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


In fisierul m.in se afla pe prima linie un numar natural n cel mult 20000,iar pe liniile urmatoare o matrice patratica de dimensiune n care contine doar elemente 0 si 1.
Sa se determine cel mai mare patrat care contine doar valori 1. Se for afisa in fisierul text m.out urmatoarele valori separate prin spatiu: latura patratului, linia si coloana coltului stanga sus al patratului. Daca exista mai mult astfel de patrate se va afisa doar cel mai de sus.
Exemplu:
5
1 1 0 0 0
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 0
1 0 1 1 1
Se afiseaza 3 2 1


#include<fstream>
using namespace std;

int n, a[3][20001],maxx,im,jm;
ifstream fin("m.in");
ofstream fout("m.out");

void Read();
void Write();

int main()
{
  Read();
  Write();
  fin.close();
  fout.close();  
  return 0;
}

void Read()
{ int i,j,m,x;
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
   for(j=1;j<=n;j++)
     { fin>>x;
      if(i==1) a[i][j]=x;
      else
      { if(x==0) a[2][j]=0; 
       else if(j==1) a[2][j]=x;
         else
          {
              m=a[1][j-1];
              if(a[1][j]<m) m=a[1][j];
              if(a[2][j-1]<m) m=a[2][j-1];
              a[2][j]=m+1;
              if(a[2][j]>maxx) { maxx=a[2][j];
                       im=i;
                       jm=j;
                       }  
          }
       }
		  a[1][j-1]=a[2][j-1];
	  }
	a[1][n]=a[2][n];
  }
}

void Write()
{ fout<<maxx<<" "<<im-maxx+1<<" "<<jm-maxx+1;
}       


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro