Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Programare dinamica Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste o matrice patratica de ordin n formata din numere naturale.
Se calculeaza sume pornind de pe prima linie prin deplasari pe linia urmatoare in unul dintre cei 3 vecini de pe aceeasi coloana sau de pe cele 2 alaturate. Gasiti suma maxima care se poate calcula astfel si care sunt valorile din care se obtine suma maxima.
Exemplu:
n=4
8 1 5 8
3 5 6 1
6 3 4 8
5 6 1 4
suma maxima este 26
si se obtine din valorile 8 6 8 4


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin ("date.in");
ofstream fout ("date.out");

void citire(int &n, int a[100][100])
{
  int i,j;
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=n;j++)
      fin>>a[i][j];
}

void drum(int n, int a[100][100], int s[100][100], int i, int j)
{
  if(i>0)
  {
    if(s[i][j]-s[i-1][j+1]==a[i][j]) drum (n,a,s,i-1,j+1);
    else if(s[i][j]-s[i-1][j-1]==a[i][j]) drum (n,a,s,i-1,j-1);
       else drum (n,a,s,i-1,j);
    fout<<a[i][j]<<" ";
  }
}

int main()
{
  int i,j,a[100][100]={0},n,s[100][100]={0},maxx;
  citire(n,a);
  for(j=1;j<=n;j++) s[1][j]=a[1][j];
  for(i=2;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=n;j++)
      if(s[i-1][j]<=s[i-1][j-1] && s[i-1][j+1]<=s[i-1][j-1]) s[i][j]=a[i][j]+s[i-1][j-1];
        else if(s[i-1][j]>=s[i-1][j-1] && s[i-1][j]>=s[i-1][j+1]) s[i][j]=a[i][j]+s[i-1][j];
           else s[i][j]=a[i][j]+s[i-1][j+1];

  maxx=0;
  int mj;
  for(j=1;j<=n;j++) if(s[n][j]>maxx) { maxx=s[n][j]; mj=j;}
  fout<<maxx<<endl;
  drum(n,a,s,n,mj);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro