Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Programare dinamica Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Calculul combinarilor de n luate cate k folosind numere mari.


#include <iostream>
using namespace std;
struct numarmare
{
  unsigned char C[501];
  int n;
};
numarmare A[501][501];

void aduna(numarmare A, numarmare B, numarmare &S)//s=a+b
{  int i,t,c,p;
	if(A.n<B.n)
		{ p=B.n;//nr max de cifre
	   for(i=A.n+1;i<=B.n;i++) A.C[i]=0;//completez cu 0
		}
	else { p=A.n;//nr max de cifre
	    for(i=B.n+1;i<=A.n;i++) B.C[i]=0;//completez cu 0
 	   }
	t=0;
	for(i=1;i<=p;i++)
	{
		c=A.C[i]+B.C[i]+t; //adun cifra cu cifra
		S.C[i]=c%10;//restul se pune
		t=c/10;//catul e transport
	}
	if(t==1)// a ramas transport
	{
		p++;//avem cu o cifra mai mult
		S.C[p]=t;
	}
	S.n=p;
}

void afisare(numarmare A)
{
  for(int i=A.n;i>=1;i--)
    cout<<(int)A.C[i];
}

int main()
{
  int k,n;
  cin>>n>>k;
  A[0][0].n=1;
  A[0][0].C[1]=1;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=0;j<=i;j++)
      if(j==0) { A[i][j].n=1; A[i][j].C[1]=1;}
      else aduna(A[i-1][j-1],A[i-1][j],A[i][j]);
  afisare(A[n][k]);
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro