Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Recursivitate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se da o matrice patratica cu n linii si n coloane. Aceasta se imparte in 4 emisfere prin intermediul diagonalei principale si a celei secundare. Sa se scrie o functie recursiva prin care sa se afle procentul pe care il reprezinta numarul de 0-uri din numarul total de cifre din emisfera estica.
ex.:
n=5
21 12 34 17 22
14 22 12 33 44
51 26 78 90 10
12 44 56 89 52
17 81 45 57 21
Numerele din emisfera estica sunt 90, 10, 44, 52.
Se va afisa 25%.


#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

float proc0(int a[100][100], int n, int i, int j, int nz, int nc)
{
  int x;
  if(i==n) return 100.0*nz/nc;
  else
  {
    if(a[i][j]==0) {nz++; nc++;}
    else
    {
      x=a[i][j];
      while(x>0)
      {
        if(x%10==0) nz++;
        nc++;
        x=x/10;
      }
    }
    if(j!=n) return proc0(a,n,i,j+1,nz,nc);//merge indreapta pe linie
    else if(i<(n+1)/2) return proc0(a,n,i+1,n+1-i,nz,nc);//merge in dreapta diag. sec
       else return proc0(a,n,i+1,i+2,nz,nc); //merge in dreapta siag. princ. 
  }  
}

int main()
{
  int n,i,j,a[100][100];
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=n;j++)
      fin>>a[i][j];
  fout<<proc0(a,n,2,n,0,0)<<"%";
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro