Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Recursivitate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste un numar natural n si apoi un tablou a cu n elemente naturale. Inlocuiti fiecare element din tablou cu cel mai apropiat numar palindrom si afisati tabloul astfel obtinut.
Se vor scrie si folosi functii recursive pentru urmatoarele operatii:
- citirea celor n elemente ale tabloului a
- afisare celor n elemente ale tabloului a
- calculul rasturnatului unui numar natural
- calcularea celui mai mic palindrom mai mare sau egal cu n
- calcularea celui mai mare palindrom mai mic sau egal cu n
- parcurgerea tabloului si efectuarea modificarii cerute
Exemplu:
n=5
elementele tabloului a: 45 306 118 12 3113
rezultatul va fi: 44 303 121 11 3113


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream is("date.in");
ofstream os("date.out");

void citire(int a[], int n) //citeste elementele tabloului
{
  if(n>0)
  {
    citire(a,n-1);
    is>>a[n];
  }
}

void afisare(int a[], int n) //afiseaza elementele tabloului
{
  if(n>0)
  {
    afisare(a,n-1);
    os<<" "<<a[n];
  }
}

int rast(int n, int r) //returneaza rasturnatul lui n
{
  if(n==0) return r;
  else return rast(n/10,r*10+n%10);
}

int pal_sus(int n) //returneaza cel mai mic palindrom mai mare sau egal cu n
{
  if(rast(n,0)==n) return n;
  else return pal_sus(n+1);
}

int pal_jos(int n) //returneaza cel mai mare palindrom mai mic sau egal cu n
{
  if(rast(n,0)==n) return n;
  else return pal_jos(n-1);
}

void schimba(int a[],int n)//parcurge tabloul si modifica elementele conform cerintei
{
  if(n>0)
  {
    schimba(a,n-1);
    if(pal_sus(a[n])-a[n]<a[n]-pal_jos(a[n])) a[n]=pal_sus(a[n]);
    else a[n]=pal_jos(a[n]);
  }
}

int main()
{
  int n, a[100];
  is>>n;
  citire(a,n);
  schimba(a,n);
  afisare(a,n);
  is.close();
  os.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro