Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Recursivitate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste un numar natural n si apoi un vector a cu n elemente naturale. Inlocuiti in vectorul a elementul care apare de cele mai multe ori cu suma primelor doua cifre ale sale.
Se vor scrie si folosi functii recursive pentru urmatoarele operatii:
- citirea celor n elemente ale vectorului a
- afisare celor n elemente ale vectorului a
- calculul sumei primelor doua cifre ale unui numar natural
- determinarea numarului de aparitii ale unei valori intr-un vector
- determinarea elementului cel mai frecvent intalnit in vector
- parcugerea vectorului si inlocuirea ceruta
Exemplu:
date.in
7
3700 544 130 544 3700 544 130
date.out
3700 9 130 9 3700 9 130
(544 apare de numar maxim de ori si e inlocuit cu suma primelor doua cifre ale sale, adica cu 9)


#include <fstream>
using namespace std;

ifstream is("date.in");
ofstream os("date.out");

void citire(int a[], int n) //citeste elementele vectorului 
{
  if(n>0)
  {
    citire(a,n-1);
    is>>a[n];
  }
}

void afisare(int a[], int n) //afiseaza elementele vectorului 
{
  if(n>0)
  {
    afisare(a,n-1);
    os<<" "<<a[n];
  }
}

int sc(int n)//calculeaza suma primelor doua cifre ale lui n
{
  if(n<100) return n/10+n%10;
  else return sc(n/10);
}

int ap(int a[],int n,int x)//determina de cate ori apare x in vectorul a cu n elemente 
{
  if(n==0) return 0;
  else if(a[n]==x) return 1+ap(a,n-1,x);
  else return ap(a,n-1,x);
}

int maxim(int a[],int n)//determina elementul care apare de cele mai multe ori in a
{
  if(n==0) return 0;
  else {
    int m=maxim(a,n-1);
    if(ap(a,n,a[n])>ap(a,n,m)) return a[n];
    else return m;
  }
}

void schimba(int a[],int n,int m)//schimba in a elementele care sunt egale cu m cu suma cifrelor lor
{
  if(n>0)
  {
    schimba(a,n-1,m);
    if(a[n]==m) a[n]=sc(a[n]);
  }
}

int main()
{
  int a[100],n;
  is>>n;
  citire(a,n);
  schimba(a,n,maxim(a,n));
  afisare(a,n);
  is.close();
  os.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro