Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Recursivitate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste un numar natural n si apoi un vector a cu n elemente naturale. Stergeti din vectorul a toate aparitiile elementului minim
Se vor scrie si folosi functii recursive pentru urmatoarele operatii:
- citirea celor n elemente ale vectorului a
- afisare celor n elemente ale vectorului a
- gasirea elementului minim al vectorului
- stergerea elementului de la o pozitie i dintr-un vector
- stergerea tuturor aparitiilor elementului minim
Exemplu:
date.in
8
1 2 3 1 5 6 1 8
date.out
2 3 5 6 8
(1 este elementul minim si este sters de 3 ori)


#include <fstream>
using namespace std;

ifstream is("date.in");
ofstream os("date.out");

void citire(int a[], int n) // citeste elementele vectorului
{
  if(n>0)
  {
    citire(a,n-1);
    is>>a[n];
  }
}

void afisare(int a[], int n) //afiseaza elementele vectorului
{
  if(n>0)
  {
    afisare(a,n-1);
    os<<a[n]<<" ";
  }
}

int minim(int a[],int n) //returneaza minimul din vector
{
  if(n==1) return a[1];
  else return min(a[n],minim(a,n-1));
}

void del(int a[], int &n, int i) //sterge pozitia i
{
	if(i==n) n--;
	else
	{ a[i]=a[i+1];
	 del(a,n,i+1);
	}
}

void delmin(int a[], int &n, int i, int min) //sterge toate aparitiile elementului minim
{
  if(i<=n)
    if(a[i]==min)
    {
      del(a,n,i);
      delmin(a,n,i,min);
    }
    else delmin(a,n,i+1,min);
}

int main()
{
  int a[100],n;
  is>>n;
  citire(a,n);
  delmin(a,n,1,minim(a,n));
  afisare(a,n);
  is.close();
  os.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro