Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Recursivitate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


a) Scrieti o functie recursiva cifra cu doi parametri n si c unde n e numar natural, iar c este o cifra si care returneaza de cate ori apare cifra c printre cifrele numarului n.
b) Scrieti o functie recursiva cifre cu trei parametri a, n si c unde a e un vector cu cel mult 100 de elemente numere naturale, n e numar natural reprezentand numarul de elemente din vectorul a, iar c este o cifra si care returneaza de cate ori apare cifra c in total in cele n numere din vectorul a (va folosi functia cifra).
c) Se citeste un numar n si un vector a cu n elemente numere naturale. Folosind functia cifre determinati si afisati cifrele care apar de un numar maxim de ori in numerele din vectorul a.
Exemplu: n=6, a={7, 9, 373, 127, 733, 661} => 3 7


#include <iostream>
using namespace std;

int cifra(int n, int c)
{
  if(n<10) return n==c;
  else if(n%10==c) return 1+cifra(n/10,c);
     else return cifra(n/10,c);
}

int cifre(int a[], int n, int c)
{
  if(n==0) return 0;
  else return cifre(a,n-1,c)+cifra(a[n],c);
}

int main()
{
  int n,a[101],c,map=0;
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cin>>a[i];
  for(c=0;c<=9;c++)
    if(cifre(a,n,c)>map) map=cifre(a,n,c);
  for(c=0;c<=9;c++)
    if(cifre(a,n,c)==map) cout<<c<<" ";
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro