Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Recursivitate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se dau n bombe, numerotate de la 1 la n, pentru fiecare cunoscandu-se coordonatele (x,y) unde sunt plasate si raza de distrugere r. La explozia unei bombe se va distruge totul in interiorul si pe cercul de centru (x,y) si raza r, iar daca exista alte bombe in aceasta zona, acestea vor exploda la randul lor. Se da indicele k al primei bombe care explodeaza si se cere sa se calculeze cate bombe raman neexplodate.
Datele se citesc din fisierul bombe.in si rezultatele se vor afisa in fisierul bombe.out.
In fisierul bombe.in pe prima linie se afla numerele n si k, iar pe urmatoarele n linii coordonatele si razele de distrugere ale celor n bombe. n si k sunt numere naturale, coordonatele numere intregi, iar razele numere naturale.
Exemplu:
bombe.in
8 5
4 5 4
-3 -4 1
4 1 1
2 1 3
2 2 2
1 1 2
-1 1 2
-3 3 3
bombe.out
3
Explicatie: Prima explodeaza bomba rosie (a 5-a), ea declanseaza cele doua bombe verzi, iar fiecare dintre cele verzi declaseaza cate una albastra. Bombele negre raman neexplodate.


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("bombe.in");
ofstream fout("bombe.out");

struct bomba
{
  int x,y,p,e;
};

bomba B[101];
int n,k;

double dist2(int x, int y, int a, int b)
{
  return (x-a)*(x-a)+(y-b)*(y-b);
}

void explozie(int k)
{
  B[k].e=1;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(B[i].e==0 && dist2(B[k].x, B[k].y, B[i].x, B[i].y)<=B[k].p*B[k].p)
      explozie(i);
}

int main()
{
  int c=0;
  fin>>n>>k;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      fin>>B[i].x>>B[i].y>>B[i].p;
      B[i].e=0;
    }
  explozie(k);
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(B[i].e==0) c++;
  fout<<c;
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro