Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Recursivitate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


O harta este data intr-o matrice n*m in care valorile 1 reprezinta uscatul, iar valorile 0 reprezinta apa. Doua zone de uscat se considera ca fac parte din acelasi continent daca sunt vecine pe linie sau pe coloana. Determinati numarul de continente de pe harta si care este aria (numarul de valori de 1) maxima dintre ariile continentelor.
Exemplu:
harta.in
6 6
1 1 1 0 1 0
0 0 1 0 1 1
1 1 1 0 0 0
0 1 0 1 1 1
0 0 0 1 1 1
1 1 0 0 0 0
harta.out
4 (numarul de continente)
8 (aria continentului din stanga-sus)


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("harta.in");
ofstream fout("harta.out");

int a[102][102];

void fill(int a[102][102], int n, int m, int i, int j, int c)
{
  a[i][j]=c;
  if(a[i-1][j]==1) fill(a,n,m,i-1,j,c);//sus
  if(a[i][j+1]==1) fill(a,n,m,i,j+1,c);//dreapta
  if(a[i+1][j]==1) fill(a,n,m,i+1,j,c);//jos
  if(a[i][j-1]==1) fill(a,n,m,i,j-1,c);//stanga
}

int main()
{
  int n,m,c=0;
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>a[i][j];
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      if(a[i][j]==1)
      {
        c++;
        fill(a,n,m,i,j,c+1);
      }
  for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      for(int j=1;j<=m;j++) fout<<a[i][j]<<" ";
      fout<<endl;
    }
  fout<<c<<endl;
  int max=0;
  for(int cul=2;cul<=c+1;cul++)
  {
    int s=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
      for(int j=1;j<=m;j++)
        if(a[i][j]==cul) s++;
    if(s>max) max=s;
  }
  fout<<max;
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro