Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Recursivitate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste un vector cu n elemente numere naturale (n<=100).
Sa se inlocuiasca fiecare element al vectorului cu suma cifrelor cu aceeasi paritate ca si indicele elementului. Indexarea elementelor incepe de la 1.
Se vor scrie si folosi functii recursive pentru:
- citirea vectorului
- afisarea vectorului
- calculul sumei cifrelor de o anumita paritate
- inlocuirea ceruta
Exemplu: Pentru datele de mai jos
7
223 435 6667 24 55 662 122
Sirul rezultat este
3 4 7 6 10 14 1
#include <iostream>
using namespace std;

void citire(int A[], int n)
{
  if(n>0)
  {
    citire(A,n-1);
    cin>>A[n];
  }
}

int sumcifp(int n, int p)
{
  if(n==0) return 0;
  else if(n%2==p) return sumcifp(n/10,p)+n%10;
     else return sumcifp(n/10,p);
}

void inlocuire(int A[], int n)
{
  if(n>0)
  {
    inlocuire(A,n-1);
    A[n]=sumcifp(A[n],n%2);
  }
}

void afisare(int A[], int n)
{
  if(n>0)
  {
    afisare(A,n-1);
    cout<<A[n]<<" ";
  }
}

int main()
{
  int A[101],n;
  cin>>n;
  citire(A,n);
  inlocuire(A,n);
  afisare(A,n);
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro