Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home » Siruri de caractere Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Din fisierul text doc.txt se citeste un text care contine informatii despre mai multe persoane, sub o forma nestructurata. Informatiile sunt dispuse pe linii de maxim 200 de caracte si pot contine CNP-uri valide. Stiind ca CNP-ul valid al unei persoane este un sir de 13 cifre consecutive, sa se scrie în fisierul text cnp.txt, pe linii distincte, toate CNP-urile extrase din text. Daca nu exista nici un CNP corect, se va scrie în fisier valoarea 0.
Exemplu:
doc.txt
Popesu Grigore, 14 ani,
1991212122334; Gigel Banu – 1031102453435,
Bujorului 7; Dana Marin: 2690405358687,
fara viza, 2450609987654 - Jane Doe
cnp.txt
1991212122334
1031102453435
2690405358687
2450609987654


#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;
ifstream fin("doc.txt");
ofstream fout("cnp.txt");

int main()
{
  char s[256];
  int n=0;
  while(!fin.eof())
  {
    fin.getline(s,256);
    int l=0;
    for(int i=0;i<strlen(s);i++)
      if(s[i]>='0' && s[i]<='9')
      {
        l++;
        if(l==13 && (s[i+1]<'0' || s[i+1]>'9'))
        {
          n++;
          for(int j=i-l+1;j<=i;j++)
            fout<<s[j];
          fout<<endl;
          l=0;
        }
      }
      else l=0;
  }
  if(n==0) fout<<0;
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright © 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro