Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Siruri de caractere Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Din fisierul text.in se citeste de pe primul rand un text s cu cel mult 200 de caractere format din spatii, litere mici, litere mari, cifre si simbolurile [ ] ( ) { } , . ! ? ;. Dublati fiecare cuvant format din numar par de litere mici si afisati textul obtinut. Separatorii sunt orice caracter inafara de litere si cifre.
Exemplu:
text.in
if(strcmp(s[i],s[j])) {char aux[1000000]; 234689 STRCPY(aux,s[i]); strcpy(s[i],s[j]); strcpy(s[j],aux);}
text.out
ifif(strcmpstrcmp(s[i],s[j])) {charchar aux[1000000]; 234689 STRCPY(aux,s[i]); strcpystrcpy(s[i],s[j]); strcpystrcpy(s[j],aux);}


#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;
ifstream fin("text.in");
ofstream fout("text.out");

int litera_mica(char c)
{
  return c>='a' && c<='z';
}

int separator(char c)
{
  char sep[]=" .,!?;[]{}()";
  return strchr(sep,c)!=0;
}

int main()
{
  char s[401];
  fin.getline(s,201);
  for(int i=0;i<strlen(s);i++)
    if(litera_mica(s[i]) && (separator(s[i-1]) || i==0))
    {
      int j=i;
      while(j<strlen(s) && litera_mica(s[j])) j++;
      if(separator(s[j]))
        if((j-i)%2==0)
        {
          char aux[401];
          strcpy(aux,s+i);
          strcpy(s+j,aux);
          i=j+(j-i);
        }
      i=j;
    }
  fout<<s<<endl;
  return 0;
}  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro