Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (147)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (108)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (49)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home » Tablouri Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Tablouri  
#857. [2018-05-30 - 19:14:11]
2015 - Sesiunea iunie-iulie - Subiectul III - Problema 4
Rezolvare

#856. [2018-05-30 - 18:28:42]
2018 - Sesiunea speciala - Subiectul III - Problema 4
Rezolvare

#832. [2017-10-04 - 08:33:55]
Din fisierul numere.in se citeste un numar natural n (n<=100000) si apoi n numere naturale cu cel mult 9 cifre fiecare. Afisati in fisierul numere.out cea mai lunga secventa de cifre identice care se obtine prin lipirea celor n numere. Daca exista mai multe secvente de lungime maxima, atunci se va afisa cea mai din dreapta.
numere.in
12
36 611 1111 12 11000000 0 0 0 0 0 3333 43219
numere.out
00000000000
Rezolvare


#782. [2016-03-18 - 22:49:34]
2016 - Subiect simulare - Subiectul III - Problema 4
Rezolvare

#751. [2015-11-11 - 08:59:16]
O rama se misca in spirala in sens invers trigonometric intr-o zona dreptunghiulara, intrand si iesind din pamant. Deplasarea ramei se face alternativ in pamant si la suprafata. La intalnirea unei gropi rama intra in pamant daca era la suprafata si iese la suprafata daca era in pamant. Din fisierul rama.in se citeste configuratia zonei dreptunghiulare in care rama porneste din coordonatele (1,1). Gropile sunt repezentate prin valoarea 0, iar restul fiind valoarea 1. Afisati numarul de gropi prin care rama va iesi la suprafata si coordonatele acestora.
Exemplu:
rama.in
4
1 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1
0 0 0 1
rama.out
3
2 4
4 2
2 2
Rezolvare

#731. [2015-11-02 - 08:17:13]
Din fisierul pp.in se citeste un numar n (<=1000000) si apoi un sir de n numere naturale reprezentand o permutare a multimii {1,2,3,...n}.
Afisati pe randuri separate in fisierul pp.out prefixele sirului citit sunt la randul lor permutari.
Exemplu:
pp.in
12
2 1 7 3 4 5 8 6 9 12 10 11
pp.out
2 1
2 1 7 3 4 5 8 6
2 1 7 3 4 5 8 6 9
2 1 7 3 4 5 8 6 9 12 10 11
Rezolvare

#721. [2015-06-02 - 16:16:35]
Se citeste un numar natural n (n<=20). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=9.
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4 8
0 0 0 0 1 2 4 8 16
0 0 0 1 2 4 8 16 32
0 0 1 2 4 8 16 32 64
0 1 2 4 8 16 32 64 128
1 2 4 8 16 32 64 128 256
Rezolvare

#720. [2015-06-02 - 15:29:44]
Se citeste un numar natural n (n<=20). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=7.
1 1 2 3 5 8 13
1 2 4 7 12 20 33
2 4 8 15 27 47 80
3 7 15 30 57 104 184
5 12 27 57 114 218 402
8 20 47 104 218 436 838
13 33 80 184 402 838 1676
Rezolvare

#719. [2015-06-02 - 13:54:57]
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=8.
0 2 3 4 5 6 7 8
2 0 6 8 10 12 14 16
3 6 0 12 15 18 21 24
4 8 12 0 20 24 28 32
5 10 15 20 0 30 35 40
6 12 18 24 30 0 42 48
7 14 21 28 35 42 0 56
8 16 24 32 40 48 56 0
Rezolvare

#718. [2015-06-02 - 13:44:15]
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=9.
5 4 3 2 1 2 3 4 5
4 5 4 3 2 3 4 5 4
3 4 5 4 3 4 5 4 3
2 3 4 5 4 5 4 3 2
1 2 3 4 5 4 3 2 1
2 3 4 5 4 5 4 3 2
3 4 5 4 3 4 5 4 3
4 5 4 3 2 3 4 5 4
5 4 3 2 1 2 3 4 5
Rezolvare

#717. [2015-06-02 - 13:39:32]
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelele de mai jos.
Pentru n=7 se obtine matricea:
1 2 3 4 3 2 1
2 3 4 5 4 3 2
3 4 5 6 5 4 3
4 5 6 7 6 5 4
3 4 5 6 5 4 3
2 3 4 5 4 3 2
1 2 3 4 3 2 1
Pentru n=8 se obtine matricea:
1 2 3 4 4 3 2 1
2 3 4 5 5 4 3 2
3 4 5 6 6 5 4 3
4 5 6 7 7 6 5 4
4 5 6 7 7 6 5 4
3 4 5 6 6 5 4 3
2 3 4 5 5 4 3 2
1 2 3 4 4 3 2 1
Rezolvare

#716. [2015-06-02 - 13:33:26]
Se citesc 3 numere naturale n,a,b (n,a,b<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane in care pe fiecare linie cu indice impar sunt plasati in ordine crescatoare primii n multiplii ai lui a, iar pe fiecare linie cu indice par sunt plasati in ordine descrescatoare primii n multiplii ai lui b.
Exemplu: pentru n=7, a=4, b=5 se obtine matricea:
4 8 12 16 20 24 28
35 30 25 20 15 10 5
4 8 12 16 20 24 28
35 30 25 20 15 10 5
4 8 12 16 20 24 28
35 30 25 20 15 10 5
4 8 12 16 20 24 28
Rezolvare

#715. [2015-06-02 - 13:31:25]
Se citesc 3 numere naturale n,a,b (n,a,b<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane in care pe fiecare linie cu indice impar sunt plasati in ordine crescatoare primii n multiplii ai lui a, iar pe fiecare linie cu indice par sunt plasati in ordine crescatoare primii n multiplii ai lui b.
Exemplu: pentru n=7, a=4, b=5 se obtine matricea:
4 8 12 16 20 24 28
5 10 15 20 25 30 35
4 8 12 16 20 24 28
5 10 15 20 25 30 35
4 8 12 16 20 24 28
5 10 15 20 25 30 35
4 8 12 16 20 24 28
Rezolvare

#714. [2015-05-26 - 14:33:39]
Din fisierul patrate.in se citesc doua numere naturale n si k (n,k<=100) si apoi se citesc cate 4 numere naturale x,y,l,c (<100) de pe fiecare din urmatoarele k linii ale fisierului. Semnificatia acestora este: x e linia coltului stanga sus, y e coloana coltului stanga sus, l lungimea, iar c este culoare unui patrat. Plasati cele k patrate intr-o matrice patratica cu n linii si n coloane si afisati matricea obtinuta. Datele de intrare asigura faptul ca patratele nu se suprapun si nu depasesc dimensiunile matricii. Elementele din matrice care nu fac parte din nici un patrat vor avea valoarea 0.
Exemplu:
patrate.in
7 6
3 4 2 3
1 1 3 1
1 4 2 2
4 1 3 2
5 4 3 4
2 6 2 1
patrate.out
1 1 1 2 2 0 0
1 1 1 2 2 1 1
1 1 1 3 3 1 1
2 2 2 3 3 0 0
2 2 2 4 4 4 0
2 2 2 4 4 4 0
0 0 0 4 4 4 0
Rezolvare

#713. [2015-05-26 - 14:20:27]
Se citeste un numar natural n impar (n<100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=7.
1 1 1 5 2 2 2
1 1 1 5 2 2 2
1 1 1 5 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 5 3 3 3
4 4 4 5 3 3 3
4 4 4 5 3 3 3
Rezolvare

#712. [2015-05-26 - 14:13:59]
Se citeste un numar natural n (n<=30). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=4.
63 25 7 1
25 13 5 1
7 5 3 1
1 1 1 1
Rezolvare

#711. [2015-05-26 - 14:06:35]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Construiti si afisati o matrice patratica dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=3721496.
3 7 2 1 4 9 6
7 2 1 4 9 6 3
2 1 4 9 6 3 7
1 4 9 6 3 7 2
4 9 6 3 7 2 1
9 6 3 7 2 1 4
6 3 7 2 1 4 9

Rezolvare

#710. [2015-05-26 - 14:00:38]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Construiti si afisati o matrice patratica dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=3721496.
6 9 4 1 2 7 3
3 7 2 1 4 9 6
6 9 4 1 2 7 3
3 7 2 1 4 9 6
6 9 4 1 2 7 3
3 7 2 1 4 9 6
6 9 4 1 2 7 3
Rezolvare

#709. [2015-05-26 - 13:50:59]
Se citeste un numar natural n impar (n<100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=9.
0 1 1 1 0 1 1 1 0
1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 0 1 0 1 1
1 1 1 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 1 1 1
1 1 0 1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0
Rezolvare

#708. [2015-05-26 - 13:45:19]
Se citeste un numar natural n impar (n<100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=9.
0 1 1 1 0 2 2 2 0
8 0 1 1 0 2 2 0 3
8 8 0 1 0 2 0 3 3
8 8 8 0 0 0 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 7 0 0 0 4 4 4
7 7 0 6 0 5 0 4 4
7 0 6 6 0 5 5 0 4
0 6 6 6 0 5 5 5 0

Rezolvare

#707. [2015-05-26 - 13:25:26]
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelele de mai jos.
Pentru n=7 se obtine matricea:
0 1 2 3 2 1 0
1 0 4 5 4 0 1
2 4 0 6 0 4 2
3 5 6 0 6 5 3
2 4 0 6 0 4 2
1 0 4 5 4 0 1
0 1 2 3 2 1 0
Pentru n=8 se obtine matricea:
0 1 2 3 3 2 1 0
1 0 4 5 5 4 0 1
2 4 0 6 6 0 4 2
3 5 6 0 0 6 5 3
3 5 6 0 0 6 5 3
2 4 0 6 6 0 4 2
1 0 4 5 5 4 0 1
0 1 2 3 3 2 1 0
Rezolvare

#706. [2015-05-24 - 10:42:48]
Se citeste un numar natural n (n<=30). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=6.
252 126 56 21 6 1
126 70 35 15 5 1
56 35 20 10 4 1
21 15 10 6 3 1
6 5 4 3 2 1
1 1 1 1 1 1
Rezolvare

#705. [2015-05-24 - 10:39:47]
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=9.
0 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 2 2 2 2 2 0 1
1 2 0 3 3 3 0 2 1
1 2 3 0 4 0 3 2 1
1 2 3 4 0 4 3 2 1
1 2 3 0 4 0 3 2 1
1 2 0 3 3 3 0 2 1
1 0 2 2 2 2 2 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0
Rezolvare

#704. [2015-05-24 - 10:39:36]
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=7.
0 1 2 3 4 5 0
1 0 6 7 8 0 5
2 6 0 9 0 8 4
3 7 9 0 9 7 3
4 8 0 9 0 6 2
5 0 8 7 6 0 1
0 5 4 3 2 1 0
Rezolvare

#703. [2015-05-24 - 10:34:42]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre, avand numar impar de cifre. Construiti si afisati o matrice patratica dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=3721496.
3 7 2 1
7 2 1 4
2 1 4 9
1 4 9 6
Rezolvare

#702. [2015-05-24 - 10:31:46]
Se citeste un numar natural n (n<=10). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane care sa contina termeni din sirul lui Fibonacci ca in modelul de mai jos, obtinut pentru n=6.
1 1 2 3 5 8
1 2 3 5 8 13
2 3 5 8 13 21
3 5 8 13 21 34
5 8 13 21 34 55
8 13 21 34 55 89
Rezolvare

#701. [2015-05-24 - 10:20:39]
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=6.
1 2 3 4 5 0
6 7 8 9 0 5
10 11 12 0 9 4
13 14 0 12 8 3
15 0 14 11 7 2
0 15 13 10 6 1
Rezolvare

#700. [2015-05-24 - 10:18:25]
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=6.
0 1 2 3 4 5
1 0 6 7 8 9
2 6 0 10 11 12
3 7 10 0 13 14
4 8 11 13 0 15
5 9 12 14 15 0

Rezolvare

#699. [2015-05-24 - 10:14:54]
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane care sa contina valorile 0 si 1 ca in modelul de mai jos, obtinut pentru n=9.
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 0 0 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 0 0 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rezolvare

#698. [2015-05-20 - 16:40:39]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Calculati si afisati (în orice ordine) elementul minim din fiecare dintre cele 4 zone în care este împartita matricea de catre cele doua diagonale.
b) Interschimbati circular în sens trigonometric (invers acelor de ceas) cele 4 valori minime. Astfel, elementul din zona N va ajunge în V, cel din V în S, cel din S în E, iar cel din E în N, ca în exemplu. Afisati matricea rezultata.
Elementele minime sunt unice în fiecare zona.
Rezolvare

#697. [2015-05-20 - 16:33:22]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Calculati si afisati (în orice ordine) elementul maxim din fiecare dintre cele 4 zone în care este împartita matricea de catre cele doua diagonale.
b) Interschimbati circular în sensul acelor de ceas cele 4 valori maxime. Astfel, elementul din zona N va ajunge în E, cel din E în S, cel din S în V, iar cel din V în N, ca în exemplu. Afisati matricea rezultata.
Elementele maxime sunt unice în fiecare zona.
Rezolvare

#696. [2015-05-20 - 16:25:38]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Afisati suma minima care se poate obtine de pe o linie a matricii si indicele liniei pe care s-a obtinut. Daca sunt mai multe linii cu aceeasi suma minima, atunci se va considera oricare dintre ele.
b) Stergeti din matrice linia care are suma elementelor minima si afisati matricea rezultata. Daca sunt mai multe linii cu aceeasi suma minima, atunci se va sterge oricare dintre ele (este suficient sa se stearga una).
Exemplu: Pentru datele de mai jos,
4 3
7 3 4
5 1 3
3 6 5
8 1 2
se va sterge linia 2.
Rezolvare

#695. [2015-05-20 - 16:22:02]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Afisati suma maxima care se poate obtine de pe o coloana a matricii si indicele coloanei pe care s-a obtinut. Daca sunt mai multe coloane cu aceeasi suma maxima, atunci se va considera oricare dintre ele.
b) Stergeti din matrice coloana care are suma elementelor maxima si afisati matricea rezultata. Daca sunt mai multe coloane cu aceeasi suma maxima, atunci se va sterge oricare dintre ele (este suficient sa se stearga una).
Exemplu: Pentru datele de mai jos,
3 4
2 3 4 5
5 4 3 6
5 8 1 2
se va sterge coloana 2.
Rezolvare

#694. [2015-05-20 - 16:15:36]
Se citeste un numar natural n (n<=20). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane care sa contina primii n*n multipli ai lui n aranjati ca în exemplul de mai jos.
Exemplu: Pentru n=4 se obtine matricea:
4 20 36 52
8 24 40 56
12 28 44 60
16 32 48 64

Rezolvare

#693. [2015-05-20 - 16:11:57]
Se citeste un numar natural n (n<=20). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane care sa contina primii n*n multipli ai lui n aranjati ca în exemplul de mai jos.
Exemplu: Pentru n=4 se obtine matricea:
4 8 12 16
20 24 28 32
36 40 44 48
52 56 60 64
Rezolvare

#692. [2015-05-19 - 17:24:59]
Se da un numar n. Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane care sa contina primii 2n-1 multipli ai lui n, ca in exemplu:
Exemplu: Pentru n=4 se obtine matricea:
28 24 20 16
24 20 16 12
20 16 12 8
16 12 8 4
Rezolvare

#691. [2015-05-19 - 17:14:25]
Se da un numar n. Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane care sa contina primii 2n-1 multipli ai lui n, ca in exemplu:
Exemplu: Pentru n=4 se obtine matricea:
4 8 12 16
8 12 16 20
12 16 20 24
16 20 24 28
Rezolvare

#690. [2015-05-19 - 17:09:38]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
Stergeti liniile si coloanele pe care se afla cele mai mici doua elemente de pe diagonala principala
Exemplu:
matrice.in
5
3 2 4 3 2
2 1 5 4 6
3 2 4 3 5
4 3 2 2 1
4 3 5 6 7
matrice.out
3 4 2
3 4 5
4 5 7
(s-au sters liniile si coloanele 2 si 4)
Rezolvare

#689. [2015-05-13 - 16:24:28]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,10000]. Inlocuiti fiecare element din matrice cu numarul de divizori proprii pe care ii are si afisati matricea rezultata. Repetati inlocuirile si afisarile pana cand in matrice toate elementele devin nule.
Exemplu:
matrice.in
4 3
17 72 14
24 26 25
1024 2048 4096
3072 1000 2000
matrice.out
0 10 2
6 2 1
9 10 11
20 14 18

0 2 0
2 0 0
1 2 0
4 2 4

0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 1

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Rezolvare

#688. [2015-05-12 - 18:35:38]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000], avand elementele distincte pe fiecare dintre cele doua diagonale.
Interschimbati elementul maxim de pe diagonala principala cu elementul minim de pe diagonala secundara. Afisati matricea rezultata.
Exemplu:
matrice.in
5
1 2 3 4 5
2 3 4 5 6
4 3 2 5 4
6 7 5 6 7
1 2 5 4 2
matrice.out
1 2 3 4 5
2 3 4 5 6
4 3 2 5 4
6 7 5 1 7
6 2 5 4 2
Rezolvare

#687. [2015-05-12 - 18:22:32]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000]. Afisati liniile cu numar maxim de de elemente disticte.
Exemplu:
matrice.in
5 6
4 2 3 4 5 4
2 3 4 5 6 4
4 3 2 5 4 4
6 7 5 6 7 4
1 2 5 4 6 4
matrice.out
2 3 4 5 6 4
1 2 5 4 6 4
Explicatie : Liniile 2 si 5 contin cate 5 numere distincte, restul liniilor avand cate 4.
Rezolvare

#686. [2015-05-12 - 14:11:03]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
Ordonati crescator elementele de pe diagonala principala prin interschimbari de linii si coloane. Afisati matricea rezultata.
Exemplu:
matrice.in
5
4 2 3 4 5
2 3 4 5 6
4 3 2 5 4
6 7 5 6 7
1 2 5 4 2
matrice.out
2 4 3 4 5
5 2 2 1 4
4 6 3 2 5
3 5 2 4 4
5 7 7 6 6
Rezolvare

#685. [2015-05-12 - 13:49:37]
Lucrare matrici patratice IX B Randul 2
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Calculati si afisati suma elementelor impare de deasupra diagonala principala.
b) Afisati in orice ordine elementele din zona de est (sub diagonala secundara si deasupra celei principale).
c) Afisati in orice ordine perechile de elemente simetrice fata de diagonala secundara care au proprietatea ca au aceeasi paritate.
d) Interschimbati pe coloane elementele din zona de nord cu cele din zona de sud si afisati matricea rezultata.
Exemplu:
date de intrare:
5
3 1 7 4 2
3 5 4 4 6
8 9 2 3 5
1 8 9 3 6
4 4 2 1 5
date de iesire:
16 (a)
6 3 5 6 (B)
3 5 (c)
7 5
4 6
3 1
5 3
8 2
9 9
3 4 2 1 2 (d)
3 5 9 4 6
8 9 2 3 5
1 8 4 3 6
4 1 7 4 5
Rezolvare

#684. [2015-05-12 - 13:49:04]
Lucrare matrici patratice IX B Randul 1
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Calculati si afisati suma elementelor pare de sub diagonala principala.
b) Afisati in orice ordine elementele din zona de sud (sub ambele diagonale).
c) Afisati in orice ordine perechile de elemente simetrice fata de diagonala principala care au proprietatea ca au aceeasi paritate.
d) Interschimbati pe linii elementele din zona de est cu cele din zona de vest si afisati matricea rezultata.
Exemplu:
date de intrare:
5
3 1 7 4 2
3 5 4 4 6
8 9 2 3 5
1 8 9 3 6
4 4 2 1 5
date de iesire:
26 (a)
9 4 2 1 (b)
1 3 (c)
2 4
4 8
6 4
3 9
3 1 7 4 2 (d)
6 5 4 4 3
5 3 2 9 8
6 8 9 3 1
4 4 2 1 5
Rezolvare

#683. [2015-05-12 - 13:29:18]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000]. Calculati si afisati cel mai mare divizor comun al elementelor de pe fiecare coloana a matricii citite.
Exemplu:
matrice.in
3 3
2 4 135
3 160 15
7 6 30
matrice.out
1 2 15
Rezolvare

#682. [2015-05-06 - 21:27:08]
Lucrare matrici nepatratice IX B Randul 2
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, n si m numere impare (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Calculati si afisati elementul maxim din matrice.
b) Afisati pe cate linii se afla maximul.
c) Afisati liniile care au elementele in ordine strict crescatoare.
d) Afisati in orice ordine elementele care sunt unice pe coloana lor.
e) Stergeti linia de la mijlocul matricii si afisati matricea rezultata.
Exemplu:
date de intrare:
5 7
1 2 3 4 6 7 2
5 4 6 0 6 5 4
6 5 7 4 7 7 5
3 4 3 4 2 4 5
1 2 3 4 5 6 5
date de iesire:
7 (a)
2 (b)
1 2 3 4 5 6 7 (c)
3 5 6 5 6 7 0 2 5 7 4 5 6 2 4 7 sau 2 5 6 0 5 4 6 5 7 7 3 2 4 5 6 7 (d)
1 2 3 4 6 7 2 (e)
5 4 6 0 6 5 4
3 4 3 4 2 4 5
1 2 3 4 5 6 7
Rezolvare

#681. [2015-05-06 - 17:49:03]
Lucrare matrici nepatratice IX B Randul 1
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, n si m numere pare (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Calculati si afisati elementul minim din matrice.
b) Afisati numarul de linii pe care apare elementul minim .
c) Afisati coloanele care au elementele ordonate strict descrescator.
d) Afisati in orice ordine elementele care sunt unice pe linia pe care se afla.
e) Sa se interschimbe cele doua coloane alaturate de la mijlocul matricii si sa se afiseze matricea obtinuta.
Exemplu:
date de intrare:
4 6
6 3 4 2 4 7
2 1 3 4 3 3
1 3 9 3 2 2
3 2 1 1 1 1
date de iesire
1 (a)
3 (b)
4 3 2 1 (c)
7 3 2 1
2 3 6 7 1 2 4 1 9 2 3 sau 6 3 2 7 2 1 4 1 9 3 2 (d)
6 3 2 4 4 7 (e)
2 1 4 3 3 3
1 3 3 9 2 2
3 2 1 1 1 1
Rezolvare

#680. [2015-05-06 - 17:02:35]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
Calculati sumele celor 4 zone ale matricii in care este aceasta impartita de cele doua diagonale si afisati litera corespunzatoare zonei cu suma maxima.
Exemplu:
4
3 4 1 6
3 4 2 1
5 6 5 9
2 4 3 6
=>
E
(suma din zona de est este 10)
Rezolvare

#679. [2015-05-06 - 16:56:08]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
Stergeti elementele de pe diagonala principala prin deplasare spre stanga cu cate o pozitie a elementelor de deasupra diagonalei principale. Afisati matricea rezultata.
Exemplu:
matrice.in
5
1 2 3 4 5
2 3 4 5 6
4 3 2 5 4
6 7 5 6 7
1 2 5 4 2
matrice.out
2 3 4 5
2 4 5 6
4 3 5 4
6 7 5 7
1 2 5 4
Rezolvare

#678. [2015-05-06 - 16:49:19]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
Sa se interschimbe elementele simetrice fata de diagonala principala care au aceeasi paritate si sa se afiseze matricea rezultata.
Exemplu:
4
3 4 1 6
3 4 2 1
5 6 5 7
2 4 3 6
=>
3 4 5 2
3 4 6 1
1 2 5 3
6 4 7 6
Rezolvare

#677. [2015-05-06 - 16:40:05]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100) cu elemente numere intregi din intervalul [-1000,1000].
Calculati si afisati suma maxima a unei submatrici care are coltul stanga-sus si coltul dreapta-jos pe diagonala principala a matricii date.
Afisati pe linia urmatoare submatricea de suma maxima.
Exemplu:
matrice.in
5
1 2 -3 4 5
2 0 -1 5 -9
-8 3 9 -8 -4
1 2 3 4 -1
-8 7 6 5 -13
matrice.out
17
0 -1 5
3 9 -8
2 3 4
Rezolvare

#676. [2015-05-03 - 12:08:18]
Se citeste un vector A cu n (n<=1000) elemente numere naturale. Ordonati crescator elementele prime si plasati-le la începutul vectorului si apoi descrescator pe cele neprime, în a doua parte a vectorului. Afisati vectorul ordonat ca în cerinta.
Exemplu: n=7, A={33, 13, 77, 19, 5, 34, 100} => 5 13 19 100 77 34 33
Rezolvare

#675. [2015-05-03 - 12:05:41]
Se citeste un vector A cu n (n<=1000) elemente numere naturale. Ordonati descrescator elementele care au suma cifrelor numar par si in ordine crescatoare pe cele care au suma cifrelor numar impar. Pozitiile pe care sunt elemente cu suma cifrelor para (respectiv impara) trebuie sa ramâna aceleasi. Afisati vectorul ordonat ca în cerinta.
Exemplu: n=6, A={33, 56, 77, 734, 45, 34} => 734 34 77 33 45 56
Rezolvare

#674. [2015-05-02 - 12:45:35]
Se citeste un vector A cu n (n<=1000) elemente numere naturale. Verificati daca elementele vectorului alterneaza ca paritate, adica oricare doua elemente alaturate au paritati diferite. Raspunsul va fi DA in caz afirmativ, altfel va fi NU.
Exemple: n=6, A={34, 56, 77, 733, 44, 3} => NU
n=6, A={33, 56, 77, 734, 45, 34} => DA
Rezolvare

#673. [2015-05-02 - 12:42:56]
Se citeste un vector A cu n (3<=n<=1000) elemente numere naturale. Verificati daca exista cel putin 3 elemente alaturate care sa aiba aceeaai paritate . Raspunsul va fi DA in caz afirmativ, altfel va fi NU.
Exemple: n=6, A={34, 56, 77, 733, 45, 3} => DA
n=6, A={33, 56, 77, 734, 45, 33} => NU
Rezolvare

#672. [2015-05-02 - 12:37:38]
Se citeste un vector A cu n (n<=1000) elemente numere naturale. Afisati numarul de perechi de elemente din vector care au suma divizibila cu n.
Exemplu: n=4, A={2, 6, 8, 10} => 3, adica perechile (2, 6) , (2, 10) si (6,10)
Rezolvare

#671. [2015-05-02 - 12:32:00]
Se citeste un vector A cu n (n<=1000) elemente numere naturale. Afisati numarul de perechi egal departate de capetele vectorului care au proprietatea ca incep cu aceeasi cifra.
Exemplu: n=6, A={34, 56, 77, 733, 45, 3} => 2, adica perechile (34, 3) si (77, 773)
Rezolvare

#670. [2015-04-29 - 17:57:14]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane cu elemente numere naturale. Ordonati crescator elementele matricii atat pe linii cat si pe coloane. Nu folositi tablouri suplimentare.
Exemplu:
3 4
3 1 8 9
4 6 5 7
2 0 1 3
ordonata matricea va fi:
0 1 1 2
3 3 4 5
6 7 8 9
Rezolvare

#669. [2015-04-29 - 17:35:09]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Construiti si afisati o matrice patratica dupa urmatoarea regula:
Pe primul chenar al matricii se pune cifra unitatilor lui n, pe al doilea chenar cifra zecilor lui n, etc.
Exemplu: Pentru n=273 rezulta matricea:
3 3 3 3 3
3 7 7 7 3
3 7 2 7 3
3 7 7 7 7
3 3 3 3 3
Rezolvare

#668. [2015-04-29 - 17:20:34]
Construiti si afisati o matrice patratica de ordin n dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=5:
5 4 3 2 1
4 5 4 3 2
3 4 5 4 3
2 3 4 5 4
1 2 3 4 5
Rezolvare

#667. [2015-04-29 - 17:15:27]
Construiti si afisati o matrice patratica de ordin n dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=5:
1 2 3 4 5
2 3 4 5 4
3 4 5 4 3
4 5 4 3 2
5 4 3 2 1

Rezolvare

#666. [2015-04-29 - 17:09:57]
Construiti si afisati o matrice patratica de ordin n dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=5:
5 4 3 2 1
4 3 2 1 2
3 2 1 2 3
2 1 2 3 4
1 2 3 4 5

Rezolvare

#665. [2015-04-29 - 17:05:39]
Construiti si afisati o matrice patratica de ordin n dupa modelul de mai jos pentru care n=5:
1 2 3 4 5
2 1 2 3 4
3 2 1 2 3
4 3 2 1 2
5 4 3 2 1
Rezolvare

#656. [2014-11-24 - 21:52:47]
Se citeste un vector cu n elemente numere intregi, n fiind cel mult egal cu 1000. Parcurgeti si afisati elementele vectorului astfel: intai elementele de pe pozitii pare in ordiena din vector, iar pe linia urmatoare elementele de pozitii impare in ordine inversa din vector. Indexarea elementelor din vector incepe cu 1.
Exemplu: Pentru n=7 si vectorul cu elementele {5, 3, 5, 2, 7, 6, 4} se vor afisa elementele astfel:
3 2 6
4 7 5 5
Rezolvare

#655. [2014-11-24 - 21:52:36]
Se citeste un vector cu n elemente numere intregi, n fiind cel mult egal cu 1000. Parcurgeti si afisati elementele vectorului astfel: primul, ultimul, al doilea, penultimul, ...
Exemplu: Pentru n=7 si vectorul cu elementele {5, 4, 5, 2, 7, 6, 5} se vor afisa numerele: 5 5 4 6 5 7 2
Rezolvare

#654. [2014-11-24 - 21:52:27]
Se citeste un vector cu n elemente numere intregi, n fiind cel mult egal cu 1000. Calculati si afisati cate dintre elementele vectorului sunt egale cu diferenta dintre cel mai mare si cel mai mic element din vector.
Exemplu: Pentru n=7 si vectorul cu elementele {5, 4, 5, 2, 7, 6, 5} se va afisa 3 (5 apare de 3 ori si e egal cu diferenta dintre 7 si 2).
Rezolvare

#632. [2014-10-06 - 22:44:08]
Se citesc n numere naturale. Se presupune ca cele n numere naturale sunt asezate pe un cerc. Afisati cei doi indici ai perechii de elemente alaturate care au diferenta in modul minima.
Exemple:
n=5
Elementele: 4 7 6 9 1
Se vor afisa 2 3 (7 si 6 formeaza perechea cu diferenta minima)
n=5
Elementele: 4 6 3 5 3
Se vor afisa 1 5 (4 si 3 formeaza perechea cu diferenta minima)
Rezolvare

#630. [2014-10-06 - 22:31:22]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane si elemente numere naturale. Sa se ordoneze liniile matricei crescator dupa suma elementelor. Afisati matricea dupa realizarea ordonarii cerute.
Rezolvare

#629. [2014-10-06 - 22:24:39]
Se citeste o matrice patratica de ordin n. Parcurgeti si afisati elementele din matrice incepand cu elementul din coltul stanga sus, mergand paralel cu diagonala secundara, ca in exemplu.
Exemplu
n=4,
matricea:
1 3 4 10
2 5 9 11
6 8 12 15
7 13 14 16
In urma parcurgerii se vor afisa numerele: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rezolvare

#626. [2014-10-03 - 23:43:14]
In fisierul date.in se dau un numar n si apoi n numere naturale. Stergeti in mod repetat cate doua numere alaturate egale si afisati in fisierul date.out numarul de stergeri efectuate, precum si numerele ramase.
Folositi un algoritm eficient ca timp de executie.
Exemplu:
date.in
12
1 2 3 4 4 3 2 2 3 3 9 6
date.out
4
1 2 9 6
Explicatie: se sterg pe rand 4 perechi: 4,4 3,3 2,2 si 3,3
Rezolvare

#625. [2014-10-03 - 23:31:20]
Din fisierul date.in se citeste un numar natural n si apoi se citesc n numere naturale cu cel mult 2 cifre fiecare. Afisati in fisierul date.out lungimea celei mai lungi secvente din numerele citite care are proprietatea ca incepe si se termina cu aceeasi valoare.
Exemplu:
date.in
13
3 2 13 10 2 10 12 6 7 5 10 2 13
date.out
11
Explicatie: cea mai lunga secventa ceruta incepe si se termina cu 2 si contine 11 numere.
Rezolvare

#611. [2014-09-20 - 23:08:36]
Se citeste de la tastatura o matrice cu n linii si m coloane (cel mult 100 de linii si de coloane) formata din elemente numere naturale, fiecare element avand cel mult 6 cifre. Sa se numere cate elemente din matrice au proprietatea ca au toti vecinii pari. Se vor lua in considerare vecinii de pe linie si de pe coloana.
Rezolvare

#610. [2014-09-20 - 22:55:01]
Se citeste de la tastatura o matrice cu n linii si m coloane (cel mult 100 de linii si de coloane) formata din elemente numere naturale, fiecare element avand cel mult 6 cifre. Permutati circular coloanele matricii cu o pozitie spre stanga. Afisati matricea rezultata.
Exemplu:
3 4
1 2 3 4
3 2 4 5
4 3 6 5
matricea rezultata va fi
2 3 4 1
2 4 5 3
3 6 5 4
Rezolvare

#609. [2014-09-20 - 22:56:24]
Se citeste de la tastatura o matrice cu n linii si m coloane (cel mult 100 de linii si de coloane) formata din elemente numere naturale distincte, fiecare element avand cel mult 6 cifre. Stergeti din matrice linia si coloana pe care se afla elementul minim din matrice, precum si linia si coloana pe care se afla elementul maxim din matrice. Afisati matricea rezultata.
Exemplu:
3 4
3 2 5 4
6 7 8 9
56 12 32 17
Se vor sterge liniile si coloanele pe care se afla 2 si 56, rezultand matricea 8 9

Rezolvare

#608. [2014-09-05 - 18:26:46]
Se citesc de la tastatura un numar natural n si apoi un vector cu n elemente naturale. Afisati numarul de perechi de elemente din vectorul citit care au proprietatea ca sunt prime intre ele.
Exemplu:
4
3 4 6 8
sunt 2 perechi (3,4 si 3, 8)
Rezolvare

#606. [2014-09-05 - 18:26:19]
Se dau doua siruri, cu n, respectiv m, elemente, numere naturale. Primul sir este ordonat crescator, iar al doilea sir este ordonat descrescator. Sa se afiseze, in ordine crescatoare, valorile pare din cele doua siruri.
Exemplu:
interpare.in
5 8
2 4 7 37 42
88 88 67 45 42 32 4 1
interpare.out
2 4 4 32 42 42 88 88
Rezolvare

#604. [2014-09-05 - 18:25:55]
Se citesc de la tastatura un numar natural n si apoi n numere naturale. Determinati cea mai lunga secventa formata numai din elemente nule si afisati indicele de inceput si cel de sfarsit al secventei. Indexarea numerelor incepe de la 1.
Se cer doua solutii: una care sa foloseasca vectori si una fara vectori.
Exemplu:
10
0 1 0 0 0 5 7 0 0 2
se vor afisa 3 5
Rezolvare

#603. [2014-09-05 - 18:25:26]
Din fisierul de intrare secvk.in se citesc de pe prima linie numerele n si k, iar pe a doua linie n numere naturale separate prin spatii. Sa se determine o secventa de elemente de lungime k cu suma elementelor maxima si sa se afiseze in fisierul secvk.out.
Se cer doua solutii: una cu ordinul de complexitate n si cea de a doua cu ordinul de complexitate n patrat.
Exemplu:
secvk.in
8 3
5 6 1 2 6 7 4 3
secvk.out
6 7 4
Rezolvare

#602. [2014-09-05 - 18:25:11]
Se citesc de la tastatura un numar natural n si apoi n numere naturale. Afisati, in ordine crescatoare cele mai mari doua numere cu exact 3 cifre care nu apar printre numerele citite.
Daca nu exista doua astfel de numere sa se afiseze mesajul NU EXISTA.
Exemplu:
10
10 994 1010 999 1010 998 1005 993 996 995
se vor afisa 994 si 997
Rezolvare

#590. [2014-05-15 - 09:33:18]
Din fisierul numere.in se citeste un numar natural n patrat perfect si apoi n numere naturale. Sa se creeze o matrice patratica care sa contina toate cele n numere citite, in care elementele sa fie completate in spirala in sens invers al acelor de ceas (in sens trigonometric).
Sa se afiseze in fisierul numere.out matricea construita.
Exemplu:
numere.in
9
2 6 7 3 7 1 7 1 5
numere.out
2 1 7
6 5 1
7 3 7
Rezolvare

#581. [2014-04-03 - 09:35:13]
Din fisierul DATE.TXT se citesc n si m (numere naturale mai mici sau egale cu 5000) de pe prima linie, apoi n numere naturale a1, a2, …, an de pe linia a doua si apoi m numere naturale b1, b2, …, bm de pe linia a treia a fisierului.
Sa se verifice daca sirul b citit de pe a treia linie a fisierului se poate obtine din sirul a (aflat pe a doua linie a fisierului) prin eliminarea unora dintre componentele sirului a si afisati un mesaj corespunzator (da/nu).
Folositi un algoritm eficient ca timp de executie.
Exemplu:
date.txt
5 3
1 6 3 1 3
6 1 3
raspunsul este da
Rezolvare

#580. [2014-04-03 - 09:19:23]
Se citeste un numar natural n (cel mult 100) si un vector a cu n elemente numere naturale cu cel mult 3 cifre fiecare. Calculati cel mai mic multiplu comun al elementelor vectorului a.
Indicatie: problema se va rezolva folosind descompunerea in factori primi si retinerea factorilor la puterea cea mai mare.
Exemplu:
n=5
a={2, 4, 16, 5, 3}
cmmmc=240
Rezolvare

#578. [2014-03-29 - 10:15:25]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Afisati suma numerelor care se pot construi din n prin permutarea cifrelor sale.
Exemple:
pentru n=123 se obtin numerele 123, 132, 213, 231, 312 si 321, iar suma lor este 1332
pentru n=976584 suma este 519999480
Rezolvare

#570. [2014-03-26 - 13:26:59]
In fisierul numere.in se afla pe prima linie un numar natural n (n<=9), iar pe a doua linie se afla un sir a de cifre zecimale a1, a2, ….., an.
Se cere să se afiseze suma obtinuta din numerele care se pot construi cu cifrele din sirul a prin permutari circulare.
Nu se vor face permutarile sugerate si nu se vor calcula numerele obtinute din ele.
Exemplu:
numere.in
3
2 5 4
se va afisa 1221 deoarece numerele care se pot obtine sunt 254, 542 si 425, iar suma lor este 1221.
Rezolvare

#520. [2013-11-30 - 13:22:33]
Scrieti un program C/C++ care citeste de la tastatura un numar natural n (n cel mult 100) si apoi cele n elemente, numere naturale cu cel mult 4 cifre fiecare, ale unui tablou unidimensional a. Programul afiseaza pe o linie a ecranului suma celor n elemente ale tabloului, pe urmatoarea linie a ecranului suma primelor n-1 elemente si asa mai departe, astfel încât ultima linie afisata sa contina doar primul element al tabloului.
Exemplu: daca n=4 iar tabloul are elementele
a=(1,7,3,4) programul va afisa valorile:
15
11
8
1
Rezolvare

#499. [2013-10-23 - 22:44:52]
Din fisierul lungime.in se citeste un numar n mai mic decat 2000000000 si apoi se citesc n numere naturale. Afisati in fisierul lungime.out lungimea celei mai lungi secvente din numerele citite care are proprietatea ca incepe si se termina cu aceeasi valoare si nu mai contine acea valoare (inafara de primul si ultimul element al secventei).
Exemplu:
lungime.in
14
3 2 4 3 4 2 3 4 5 6 7 2 5 5
lungime.out
7
Explicatie: cea mai lunga secventa care respecta cerinta este 2 3 4 5 6 7 2
Rezolvare

#466. [2013-05-13 - 08:41:44]
a)Se citesc doua numere naturale n si m (cel mult 1000). Sa se construiasca o matrice cu n linii si cu m coloane care sa contina numerele de la 1 la m in zig-zag ca in exemplul de mai jos, restul elementelor din matrice fiind 0.
Exemplu:
n=4 m=11
matricea este
1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
0 2 0 0 0 6 0 8 0 0 0
0 0 3 0 5 0 0 0 9 0 11
0 0 0 4 0 0 0 0 0 10 0
b)Se continua plasarea numerelor prin revenirea de la ultima spre prima coloana dupa aceeasi regula.
Exemplu:
n=6 m=9
matricea este
1 0 0 0 0 0 11 0 0
0 2 0 0 0 12 0 10 0
0 0 3 0 13 0 0 0 9
0 0 0 14 0 0 0 8 0
17 0 15 0 5 0 7 0 0
0 16 0 0 0 6 0 0 0
Rezolvare

#460. [2013-05-09 - 13:58:41]
Se citeste un vector cu n elemente intregi distincte. Inversati ordinea elementelor cuprinse intre elementul minim si elementul maxim din vector.
Exemplu:
date.in
12
2 1 3 4 6 10 11 13 17 15 14 12
date.out
2 17 13 11 10 6 4 3 1 15 14 12
Rezolvare

#459. [2013-05-09 - 13:56:26]
Se citeste o matrice nXm cu elemente intregi. Stergeti din matrice liniile care nu au elementele ordonate strict crescator sau strict descrescator si afisati matricea rezultata.
Exemplu:
date.in
4 4
2 1 3 4
6 10 11 13
6 5 4 2
4 3 2 44
date.out
6 10 11 13
6 5 4 2
Rezolvare

#458. [2013-05-09 - 13:53:18]
Se citeste o matrice nXm cu elemente intregi distincte.
a) Afisati valoarea minima si linia pe care se afla
b) Afisati valoarea maxima si linia pe care se afla
c) Daca minimul si maximul sunt pe linii diferite, atunci interschimbati cele doua linii si afisati matricea rezultata, altfel afisati un mesaj corespunzator.
Exemplu:
date.in
3 4
2 1 3 4
6 10 8 9
5 16 11 7
date.out
1 1
16 3
5 16 11 7
6 10 8 9
2 1 3 4
Rezolvare

#456. [2013-04-30 - 09:29:19]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane avand elementele 0 sau 1. Afisati perechile de linii complementare (suma elementelor de pe cele doua linii si de pe aceleasi coloane sa fie 1).
Exemplu:
n=5 m=3
matricea
1 0 1
1 1 1
0 1 0
0 0 0
1 1 0
are perechile de linii complementare (1,3) si (2,4)
Liniile 1 si 3 sunt complementare deoarece
1 0 1 +
0 1 0
_____
1 1 1
Rezolvare

#446. [2013-04-08 - 22:57:16]
Se dau doua siruri a si b cu care n elemente fiecare, fiecare element fiind 1 sau -1. Dandu-se un numar k, transformati sirul a in sirul b prin transformari care presupun inversarea semnului elementelor dintr-o secventa de lungime k. Solutia se va afisa astfel: indicii de la care incep secventele care se inverseaza si apoi numarul de transformari. Se garanteaza existenta solutiei.
Exemplu:
4 2 (n,k)
1 -1 1 -1 (sirul a)
-1 -1 1 1 (sirul b)
Rezultat:
1 (indicele primei secvente inversate)
2
3
3 (numarul de transformari)
Rezolvare

#433. [2013-03-03 - 16:38:01]
Se citeste o matrice n*m cu elemente numere naturale. Afisati elementele care au proprietatea ca sunt egale cu cel mai mare divizor comun al sumei elementelor de pe linia lor si al produsului elementelor de pe coloana lor.
Exemplu:
in matricea 3*4 de mai jos
1 4 1 3
4 8 5 8
3 8 9 1
elementele cerute sunt 3 5 3
Rezolvare

#432. [2013-03-03 - 16:30:25]
Se citeste o cifra n. Construiti si afisati o matrice patratica n*n care are toate elementele egale cu 0 sau 1 si in care orice element are toti vecinii pe linie si pe coloana diferiti de el.
Exemplu:
n=4
matricea este:
1 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 0
0 1 0 1
Rezolvare

#427. [2013-02-24 - 14:06:35]
Se citeste un vector cu componente numere naturale. Sa se afiseze numarul cifrelor nule cu care se termina numarul format din produsul celor n componente.
Exemplu:
n=6
tabloul: 34 25 100 444 16 32321
numarul de cifre nule cerut este 4
Rezolvare

#426. [2013-02-24 - 13:57:35]
Se citeste un numar natural n si un tablou cu n elemente numere naturale. Afisati cea mai mare fractie subunitara care se poate forma cu doua elemente din tabloul citit.
Exemplu:
n=5
tabloul: 4 6 5 9 1
cea mai mare fractie subunitara este 5/6
Rezolvare

#414. [2013-01-21 - 10:23:15]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane cu elemente numere naturale.
Afisati elementele din matrice care au proprietatea ca sunt egale cu c.m.m.d.c. al sumei elementelor liniei i si produsul elementelor coloanei j.
Exemplu:
n=3, m=3
5 5 6
4 5 6
3 1 5
Elementele care respecta cerinta sunt 5, 3, 1
Rezolvare

#396. [2012-11-26 - 08:59:32]
Secvente de suma s (cu sir de sume partiale - O(n*n))
Se da un vector a cu n elemente numere naturale si o valoare naturala s. Afisati toate secventele de valori din vectorul a care au suma egala cu s.
Exemplu:
n=6 s=28
a=20 8 11 14 3 11
seventele sunt:
20 8
11 14 3
14 3 11

Rezolvare

#336. [2011-02-20 - 21:04:13]
Se citeste din fisierul f.in o matrice cu n (numar par) linii si m coloane cu elemente numere intregi. Sa se insereze o linie la mijlocul matricii, fiecare element de pe aceasta linie fiind egal cu suma elementelor de pe coloana pe care se afla. Matricea astfel rezultata sa se afiseze in fisierul f.out.
Exemplu:

f.in
4 5
1 2 3 4 3
4 5 6 5 3
7 8 9 6 9
3 5 8 5 1

f.out
1 2 3 4 3
4 5 6 5 3
15 20 26 20 16
7 8 9 6 9
3 5 8 5 1
Rezolvare

#334. [2011-02-20 - 19:40:08]
Se citeste din fisierul f.in o matrice cu n linii si m coloane cu elemente numere intregi. Sa se stearga din matrice toate coloanele care au primul element egal cu 1 si sa se afiseze matricea rezultata.
Rezolvare

#333. [2011-02-20 - 19:29:32]
Se citeste un numar natural n. Sa se construiasca si sa se afiseze o matrice cu n linii si n coloane in care numerele de la 1 la n*n sa fie aranjate in spirala ca in exemplul de mai jos.
n=4
1 2 3 4
12 13 14 5
11 16 15 6
10 9 8 7
Rezolvare

#332. [2011-02-20 - 19:04:44]
Se citeste din fisierul f.in o matrice cu n linii si m coloane cu elemente numere intregi. Sa se ordoneze crescator elementele de pe fiecare linie a matricii.
Rezolvare

#331. [2011-02-20 - 19:04:38]
Se citesc 2 numere naturale n si m. Sa se construiasca si sa se afiseze o matrice cu n linii si m coloane care sa contina numerele de la 1 la n*m ca in exemplul de mai jos.
Pentru n=4 si m=5 se obtine matricea
1 2 3 4 5
10 9 8 7 6
11 12 13 14 15
20 19 18 17 16
Rezolvare

#330. [2011-02-20 - 19:04:32]
Se citeste din fisierul f.in o matrice cu n linii si m coloane cu elemente numere intregi. Sa se insereze dupa fiecare linie a matricii o linie care sa contina elementele acestea in ordine inversa si sa se afiseze matricea astfel obtinuta.
Exemplu:
2 4
1 2 3 4
4 3 1 8
rezulta matricea
1 2 3 4
4 3 2 1
4 3 1 8
8 1 3 4
Rezolvare

#329. [2011-02-06 - 17:32:57]
Se citeste o multime a cu n elemente numere naturale. Sa se afiseze toate submultimile multimii a.
Indicatie: Se contruiesc intr-un vector caracteristic toate modalitatile de a pune valorile 0 si 1 pe n pozitii si corespunzator fiecarei variante se asociaza o submultime astfel: pozitiile pe care este valoarea 1 corespund elementelor alese in submultime, iar cele cu valoarea 0 celor care nu sunt alese in submultime.
Exemplu: Pentru n=5 si elementele 1 3 5 7 9 se genereaza:
0 0 0 0 0 - multimea vida
1 0 0 0 0 - submultimea {1}
0 1 0 0 0 - submultimea {3}
1 1 0 0 0 - submultimea {1, 3}
0 0 1 0 0 - submultimea {5}
...
1 1 0 1 1 - submultimea {1, 3, 7, 9}
etc
Rezolvare

#328. [2011-02-06 - 17:25:10]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale cu elementele numerotate incepand de la 1.
Sa se inlocuiasca fiecare element a[i] cu cea mai mare putere a lui i care este mai mica sau egala cu a[i], exceptand primul element al vectorului, element care va ramane neschimbat.
Exemplu: Pentru vectorul 23 24 43 90 80 rezulta vectorul 23 16 27 64 25.
Rezolvare

#327. [2011-02-06 - 17:22:44]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale distincte. Sa se afiseze perechea de elemente din vector care are cmmdc maxim.
Rezolvare

#326. [2011-02-06 - 15:20:35]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale cu elementele numerotate incepand de la 1.
Sa se inlocuiasca fiecare element a[i] cu cea mai mare putere a lui i care este mai mica sau egala cu a[i], exceptand primul element al vectorului.
Exemplu: Pentru vectorul 23 24 43 90 80 rezulta vectorul 23 16 27 64 25.
Rezolvare

#325. [2011-02-06 - 15:12:31]
Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se afiseze elementul din vector care are numar maxim de divizori.
Rezolvare

#324. [2011-02-06 - 15:10:13]
Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se elimine din toate elementele vectorului cifrele impare si sa se afiseze vectorul astfel obtinut.
Rezolvare

#323. [2011-02-06 - 15:06:49]
Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se afiseze elementele din vector care sunt mai mici decat rasturnatul lor.
Exemplu: 238, 67, 419 sunt numere mai mici decat rasturnatul lor.
Rezolvare

#322. [2011-01-09 - 23:31:02]
Se citeste un vector a cu n elemente numere intregi. Sa se insereze intre oricare 2 elemente alaturare de semne diferite un element obtinut prin lipirea valorilor absolute ale celor 2 elemente, in ordinea lor din vector.
Exemplu: vectorul 3 -1 65 4 -9 se transforma in 3 31 -1 165 4 49 -9.
Rezolvare

#321. [2011-01-09 - 23:24:27]
Se citeste un vector a cu n elemente naturale. Sa se imparta vectorul a intr-un numar minim de subsiruri strict crescatoare de valori consecutive si sa se afiseze aceste subsiruri.
Ordinea elementelor din vectorul a trebuie sa se pastreze si in subsirurile alese.
Exemplu: daca a=3 10 4 5 4 6 11 5, atunci subsirurile sunt:
3 4 5 6
10 11
4 5
Rezolvare

#320. [2011-01-09 - 23:08:09]
Se citeste un vector a cu n elemente naturale, n numar par. Sa se interschimbe primul element cu cel de-al doilea, al treilea cu al patrulea, ..., penultimul cu ultimul si sa se afiseze vectorul astfel obtinut.
Rezolvare

#319. [2011-01-09 - 23:00:10]
Se citeste un numar natural n si un vector cu 2*n elememente numere naturale. Construiti n fractii folosind elementele vectorului astfel incat suma fractiilor sa fie maxima si fiecare element sa apara intr-o singura fractie.
Exemplu: n=3 si vectorul 3 2 4 7 8 6 , fratiile vor fi 8/2 7/3 6/4.
Rezolvare

#318. [2011-01-09 - 22:54:46]
Se citeste un vector a cu n elemente cifre. Afisati cel mai mic numar natural care se poate forma cu toate cele n cifre din vectorul a.
Exemplu: Daca vectorul este 4 0 0 2 1 atunci numarul cerut este 10024.
Rezolvare

#317. [2011-01-09 - 22:51:30]
Se citeste un vector a cu n elemente naturale. Sa se elimine in mod repetat toate perechile de elemente alaturate identice pana cand nu mai exista astfel de perechi.
Exemplu: din vectorul 3 7 4 5 5 6 6 4 7 9 8 8 vor ramane doar elementele 3 si 9.
Rezolvare

#316. [2011-01-09 - 22:46:41]
Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se determine daca vectorul a este o permutare a multimii {1, 2, ...,n}.
Exemplu: vectorul 4 3 2 5 1 este o permutare a multimii 1 2 3 4 5, dar vectorul 4 2 1 5 5 nu este.
Rezolvare

#305. [2010-12-09 - 23:07:26]
Se citeste un numar natural n. Sa se afiseze cel mai mic numar care se poate forma cu cifrele numarului n. Numarul minim va avea acelesi numar de cifre ca si n (nu poate incepe cu cifra 0).
Se va folosi un vector de frecventa.
Exemplu: Daca n este 52200996 atunci nnumarul cerut este 20025699
Rezolvare

#304. [2010-12-09 - 23:01:07]
Numerele naturale cu foarte multe cifre se pot memora cu ajutorul vectorilor. Sa se calculeze si sa se afiseza suma a doua numere naturale memorate in 2 vectori a si b cu n si respectiv m elemente.
Cifrele numerelor se vor introduce de la tastatura cu spatiu intre ele.
Rezolvare

#303. [2010-12-09 - 22:57:22]
Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se afiseze pe linii separate elementele vectorului grupate in functie de cifra cea mai semnificativa (prima cifra).
Exemplu: n=5 si vectorul 65 32 333 106 66 se vor afisa:
106
32 333
65 66
Rezolvare

#302. [2010-12-09 - 22:53:15]
Se citeste un vector a cu n elemente numere intregi. Sa se elimine un numar minim de elemente din vectorul a astfel incat elementele ramase sa fie ordonate strict crescator.
Primul element din vector nu se elimina.
Rezolvare

#301. [2010-12-09 - 22:50:53]
Se citesc 2 multimi a si b cu n si respectiv m elemente. Sa se construiasca o multime c care sa contina elementele comune celor 2 multimi a si b (intersectia celor 2 multimi).
Rezolvare

#300. [2010-12-09 - 22:48:36]
Se citeste un vector a cu n elemente intregi. Sa se transforme in multime prin eliminarea elementelor care se repeta.
Rezolvare

#291. [2010-12-04 - 12:33:19]
Se citeste un vector a cu n elemente numere intregi. Stergeti toate aparitiile primului element si afisati vectorul ramas.
Exemplu: n=6 si vectorul 3 4 5 3 3 6
se afiseaza 4 5 6
Rezolvare

#290. [2010-12-04 - 12:30:20]
Se citeste un vector a cu n elemente numere intregi. Afisati valoarea minima din vector si pozitiile pe care apare ea. Elementele vectorului sunt numerotate de la 1 la n.
Rezolvare

#265. [2010-10-30 - 21:10:23]
Din fisierul m.in se citesc doua numere n si m si apoi o matrice a cu n linii si m coloane cu elemente intregi. Determinati daca matricea are toate elemente distincte.
Rezolvare

#264. [2010-10-30 - 21:06:44]
Din fisierul ab.in se citesc 2 numere n si m si apoi elementela a doua multimi a cu n elemente si respectiv b cu m elemente. Afisati produsul cartezian al celor 2 multimi.
Rezolvare

#247. [2010-10-20 - 22:41:44]
Se citeste un tablou a cu n elemente numere intregi. Sa se ordoneze crescator elementele aflate in vector intre pozitia elementului minim si pozitia elementului maxim din tablou. Daca elementul minim si cel maxim ocupa pozitii consecutive sa se afiseze mesajul "Nu se poate ordona".
Rezolvare

#246. [2010-10-19 - 18:00:51]
Doua multimi a si b cu n si respectiv m elemente se citesc de la tastatura. Sa se determine daca multimea a este inclusa in multimea b.
Rezolvare

#245. [2010-10-19 - 17:58:27]
Doua multimi a si b cu n si respectiv m elemente se citesc de la tastatura. Sa se construiasca multimea obtinuta prin reuniunea multimilor a si b.
Rezolvare

#227. [2010-04-26 - 16:55:57]
Se citeste o matrice n*m cu elemente intregi. Sa se determine elementul care apare de cele mai multe ori in matrice si de cate ori apare el.
Rezolvare

#226. [2010-04-26 - 16:55:52]
Ce citeste o matrice patratica nXn cu elemente intregi. Sa se calculeze suma elementelor adiacente diagonalei principale a matricii.
Rezolvare

#225. [2010-04-26 - 16:42:20]
Se citeste o matrice patratica cu elemente intregi numere naturale. Sa se afiseze elementele aflate pe linie si coloana cu aceeasi suma a elementelor.
Rezolvare

#224. [2010-04-26 - 16:42:14]
Se citeste o matrice patratica cu elemente intregi numere naturale. Sa se calculeze cmmdc al sumei elementelor de deasupra diagonalei principale si al sumei elementelor de sub diagonala principala.
Rezolvare

#223. [2010-04-26 - 16:42:06]
Se citeste o matrice nXm cu elemente intregi. Sa se permute circular liniile matricii.
Rezolvare

#222. [2010-04-26 - 16:42:00]
Se citeste o matrice nXm cu elemente intregi. Sa se ordoneze crescator elementele de pe prima linie prin interschimbare de coloane.
Rezolvare

#221. [2010-04-26 - 16:41:55]
Se citeste o matrice nXm cu elemente intregi. Sa se ordoneze crescator elementele pare de pe liniile cu numar par.
Rezolvare

#158. [2010-01-30 - 21:43:56]
Se dau doua multimi definite prin intermediul vectorilor u si v , cu m respectiv n elemente . Sa se memoreze in vectorul w si apoi sa se afiseze reuniunea celor doua multimi ( elemente comune si necomune luate o singura data ) .

Rezolvare

#157. [2010-01-30 - 21:43:45]
Fiind dat un vector v cu n elemente numere intregi , sa se construiasca alti doi vectori : primul va contine numai elementele pare , iar al doilea numai elementele impare ale vectorului initial .
Rezolvare

#155. [2010-01-30 - 21:43:30]
Se citeste de la tastatura un sir de n numere intregi . Sa se afiseze maximul dintre elementele pare ale sirului
Rezolvare

#154. [2010-01-30 - 21:43:25]
Se citeste de la tastatura un sir de n elemente numere intregi. Sa se afiseze elementele cu proprietatea ca suma cifrelor lor este divizibila cu o valoare p data .
Rezolvare

#153. [2010-01-30 - 21:42:54]
Sa se afiseze elementele prime ale unui sir de n numere intregi citite de la tastatura .

Rezolvare

#152. [2010-01-30 - 21:42:48]
Fiind dat un vector v cu n elemente numere intregi , sa se afiseze de cate ori gasim doua elemente consecutive egale intre ele.
Rezolvare

#149. [2010-01-09 - 21:33:56]
Se citeste un vector a cu cel mult 9 valori cifre. Sa se afiseze pe randuri separate permutarile circulare ale vectorului.
Ex. Pentru vectorul 1 3 5 4 se va afisa:
3 5 4 1
5 4 1 3
4 1 3 5
1 3 5 4
Rezolvare

#129. [2009-12-09 - 23:13:34]
Se citeste un numar natural n de maxim 4 cifre. Sa se scrie in fisierul text 2lan.out toate puterile lui 2 mai mici sau egale cu 2 la n, fiecare pe cate un rand.
Rezolvare

#78. [2009-09-29 - 11:52:54]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane avand elementele numere naturale. Sa se inlocuiasca fiecare element din matrice cu numarul sau de divizori.
Rezolvare  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (147)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (108)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (49)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright © 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro