Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Lucrare matrici patratice IX B Randul 2
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Calculati si afisati suma elementelor impare de deasupra diagonala principala.
b) Afisati in orice ordine elementele din zona de est (sub diagonala secundara si deasupra celei principale).
c) Afisati in orice ordine perechile de elemente simetrice fata de diagonala secundara care au proprietatea ca au aceeasi paritate.
d) Interschimbati pe coloane elementele din zona de nord cu cele din zona de sud si afisati matricea rezultata.
Exemplu:
date de intrare:
5
3 1 7 4 2
3 5 4 4 6
8 9 2 3 5
1 8 9 3 6
4 4 2 1 5
date de iesire:
16 (a)
6 3 5 6 (B)
3 5 (c)
7 5
4 6
3 1
5 3
8 2
9 9
3 4 2 1 2 (d)
3 5 9 4 6
8 9 2 3 5
1 8 4 3 6
4 1 7 4 5

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("matrice.in");
ofstream fout("matrice.out");

int main()
{
  int n,A[101][101];
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fin>>A[i][j];
  //cerinta a
  int si=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(A[i][j]%2==1) si=si+A[i][j];
  fout<<si<<endl;
  //cerinta b
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(i<j && i+j>n+1) fout<<A[i][j]<<" ";
  fout<<endl;
  //cerinta c
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;i+j<=n;j++)
      if(A[i][j]%2==A[n+1-j][n+1-i]%2)
        fout<<A[i][j]<<" "<<A[n+1-j][n+1-i]<<endl;
  //cerinta d
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(i<j && i+j<n+1)
      {
        int aux=A[i][j];
        A[i][j]=A[n+1-i][j];
        A[n+1-i][j]=aux;
      }
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fout<<A[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
  return 0;
}

13 iul 2020
Site-ul conține 883 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian