Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelele de mai jos.
Pentru n=7 se obtine matricea:
1 2 3 4 3 2 1
2 3 4 5 4 3 2
3 4 5 6 5 4 3
4 5 6 7 6 5 4
3 4 5 6 5 4 3
2 3 4 5 4 3 2
1 2 3 4 3 2 1
Pentru n=8 se obtine matricea:
1 2 3 4 4 3 2 1
2 3 4 5 5 4 3 2
3 4 5 6 6 5 4 3
4 5 6 7 7 6 5 4
4 5 6 7 7 6 5 4
3 4 5 6 6 5 4 3
2 3 4 5 5 4 3 2
1 2 3 4 4 3 2 1

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int n,A[101][101];
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=(n+1)/2;i++)
    for(int j=1;j<=(n+1)/2;j++)
      A[i][j]=A[i][n+1-j]=A[n+1-i][j]=A[n+1-j][n+1-i]=i+j-1;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      cout<<A[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}

06 aug 2020
Site-ul conține 883 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian