Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n (n<=20). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=9.
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4 8
0 0 0 0 1 2 4 8 16
0 0 0 1 2 4 8 16 32
0 0 1 2 4 8 16 32 64
0 1 2 4 8 16 32 64 128
1 2 4 8 16 32 64 128 256

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int n,A[21][21];
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(i+j<n+1) A[i][j]=0;
      else if(i+j==n+1) A[i][j]=1;
         else A[i][j]=A[i-1][j]+A[i][j-1];
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      cout<<A[i][j]<<" ";
    cout<<endl;

  }
  return 0;
}

13 iul 2020
Site-ul conține 883 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian