Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector A cu n (n<=1000) elemente numere naturale. Afisati numarul de perechi de elemente din vector care au suma divizibila cu n.
Exemplu: n=4, A={2, 6, 8, 10} => 3, adica perechile (2, 6) , (2, 10) si (6,10)

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int A[1001],n,c=0;
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cin>>A[i];
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if((A[i]+A[j])%n==0) c++;
  cout<<c;
  return 0;
}

07 iul 2020
Site-ul conține 883 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian