Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector A cu n (n<=1000) elemente numere naturale. Verificati daca elementele vectorului alterneaza ca paritate, adica oricare doua elemente alaturate au paritati diferite. Raspunsul va fi DA in caz afirmativ, altfel va fi NU.
Exemple: n=6, A={34, 56, 77, 733, 44, 3} => NU
n=6, A={33, 56, 77, 734, 45, 34} => DA

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int A[1001],n,ok=1;
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cin>>A[i];
  for(int i=1;i<n;i++)
    if(A[i+1]%2==A[i]%2) ok=0;
  if(ok==1) cout<<"DA";
  else cout<<"NU";
  return 0;
}

14 iul 2020
Site-ul conține 883 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian