Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Tablouri Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Secvente de suma s (cu sir de sume partiale - O(n*n))
Se da un vector a cu n elemente numere naturale si o valoare naturala s. Afisati toate secventele de valori din vectorul a care au suma egala cu s.
Exemplu:
n=6 s=28
a=20 8 11 14 3 11
seventele sunt:
20 8
11 14 3
14 3 11using namespace std;
ifstream is("date.in");
ofstream os("date.out");

int main()
{
  int a[100],sp[100],n,s;
  is>>n;
  is>>a[0]; sp[0]=a[0];
  for(int i=1;i<n;i++)
  {
    is>>a[i];
    sp[i]=sp[i-1]+a[i];
  }
  is>>s;
  for(int i=0;i<n;i++)
    for(int j=i;j<n;j++)
      if(sp[j]-sp[i-1]==s || (i==0 && sp[j]==s))
        { for(int k=i;k<=j;k++) os<<a[k]<<" ";
          os<<"\n";
        }
  is.close();
  os.close();
  return 0;
}


sau


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream is("date.in");
ofstream os("date.out");

int main()
{
  int a[100],sp[100],n,s;
  is>>n;
  sp[0]=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    is>>a[i];
    sp[i]=sp[i-1]+a[i];
  }
  is>>s;
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i;j<=n;j++)
      if(sp[j]-sp[i-1]==s)
        { for(int k=i;k<=j;k++) os<<a[k]<<" ";
          os<<"\n";
        }
  is.close();
  os.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro