Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Tablouri Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste de la tastatura o matrice cu n linii si m coloane (cel mult 100 de linii si de coloane) formata din elemente numere naturale distincte, fiecare element avand cel mult 6 cifre. Stergeti din matrice linia si coloana pe care se afla elementul minim din matrice, precum si linia si coloana pe care se afla elementul maxim din matrice. Afisati matricea rezultata.
Exemplu:
3 4
3 2 5 4
6 7 8 9
56 12 32 17
Se vor sterge liniile si coloanele pe care se afla 2 si 56, rezultand matricea 8 9#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a[102][102],n,m;
  cin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      cin>>a[i][j];
  int maxx=0, minn=1000000, imax, imin, jmax,jmin;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      {
      if(a[i][j]>maxx)
      {
        maxx=a[i][j];
        imax=i;
        jmax=j;
      }
      if(a[i][j]<minn)
      {
        minn=a[i][j];
        imin=i;
        jmin=j;
      }
      }
  if(imin!=imax)//daca maximul si minimul nu sunt pe aceeasi linie 
  {
  for(int i=imin;i<n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      a[i][j]=a[i+1][j];
  n--;
  }
  if(imax>imin) imax--;//daca maximul e mai jos decat minimul
  for(int i=imax;i<n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      a[i][j]=a[i+1][j];
  n--;
  if(jmin!=jmax)//daca maximul si minimul nu sunt pe aceeasi coloana
  {
  for(int j=jmax;j<m;j++)
    for(int i=1;i<=n;i++)
      a[i][j]=a[i][j+1];
  m--;
  }
  if(jmin>jmax) jmin--;//daca minimul e mai la dreapta decat maximul
  for(int j=jmin;j<m;j++)
    for(int i=1;i<=n;i++)
      a[i][j]=a[i][j+1];
  m--;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=m;j++)
      cout<<a[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro