Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (109)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (49)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (85)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (37)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (11)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Construiti si afisati o matrice patratica dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=3721496.
3 7 2 1 4 9 6
7 2 1 4 9 6 3
2 1 4 9 6 3 7
1 4 9 6 3 7 2
4 9 6 3 7 2 1
9 6 3 7 2 1 4
6 3 7 2 1 4 9


#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int A[10][10],C[10],n,m=0;
  cin>>n;
  while(n>0)
  {
    C[++m]=n%10;
    n=n/10;
  }
  for(int j=1;j<=m;j++) A[1][j]=C[m+1-j];
  for(int i=2;i<=m;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      if(j<m) A[i][j]=A[i-1][j+1];
      else A[i][j]=A[i-1][1];
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    for(int j=1;j<=m;j++)
      cout<<A[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}

15 nov 2018
Site-ul conține 868 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian