Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (37)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (14)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 100 / Subiectul 2 / Problema 5

#include<fstream.h>
 fstream f("date.in", ios::in);
 fstream g("date.out" , ios::out);
 void main()
 { int i,j,n;
  long a[100][100];
  long max=1000000000;
  f>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
  for(j=1;j<=n;j++)
  f>>a[i][j];

  for(i=0;i<=n+1;i++)
  a[0][i]=a[i][0]=a[i][n+1]=a[n+1][i]=max;
  for(i=1;i<=n;i++)
  for(j=1;j<=n;j++)
  if(a[i][j]<a[i-1][j] && a[i][j]<a[i][j-1] && a[i][j]<a[i+1][j] && a[i][j]<a[i][j+1])
  g<<a[i][j]<<" ";
 }

20 feb 2019
Site-ul conține 875 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian