Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 15 / Subiectul 3 / Problema 3

#include <iostream.h>

long int n;
int d, k, max, nr;

int main()
{

  nr = max = 0;
  cin >> n;
  for( int i = 1; i <= n; i++)
    {
       k = 1;
       d = 1;
       while ( d <= i/2)
       {
           if( i % d == 0) k++;
           d++;
       }
       if( k > max ) 
       {
         nr = i;
         max = k;
       }
    }
    
  cout << nr << endl;
  
  system("pause");
  return 0;
}

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian