Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (37)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (14)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 22 / Subiectul 2 / Problema 5

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{int n,m,k=1,i,j;
 cin>>m>>n;
 int a[25][25];
 k=m*n;
 for(i=1;i<=m;i++)
    for(j=1;j<=n;j++) a[i][j]=k--;
 for(i=1;i<=m;i++)
  {  for(j=1;j<=n;j++)
     cout<<a[i][j]<<" ";
     cout<<endl;
   }
}

20 ian 2019
Site-ul conține 875 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian