Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 23 / Subiectul 3 / Problema 4

#include<fstream>
#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{ int n, a[1000], b[1000],i,j,k;
 ifstream fin("bac.txt");
 fin>>n;
 for(i=1;i<=n;i++) fin>>a[i]>>b[i];
 
 for(i=1;i<=n;i++)
  { k=0;
   for(j=1;j<=n;j++)
     if(i!=j) if(a[i]>b[j] || a[j]>b[i]) k++;
   if(k==n-1) cout<<a[i]<<" "<<b[i]<<endl;
  }
 fin.close();
 system("pause"); 
 return 0;
} 
   
 

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian