Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 25 / Subiectul 2 / Problema 5

#include<fstream.h>
fstream f("matrice.in",ios::in);
fstream g("matrice.out",ios::out);
int n,m,a[100][100];
void citire()
{f>>n>>m;
 for(int i=1;i<=n;i++)
  for(int j=1;j<=m;j++)
   f>>a[i][j];
}
int produs(int j)
{int p=1;
 for(int i=1;i<=n;i++)
  if(a[i][j]==0)return 0;
   else if(a[i][j]==2)p++;
  return p;
}
void main()
{citire();
 int max=0;
 for(int j=1;j<=m;j++)
  if(produs(j)>max)max=produs(j);
  for( j=1;j<=m;j++)
   if(produs(j)==max)g<<j<<" ";
}

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian