Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (109)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (49)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (85)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (37)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (11)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 25 / Subiectul 3 / Problema 3

#include<iostream.h>
int n,k,a[100];
void f(int n,int a[100],int &k)
{k=0;
 int g=0;
 for(int i=n-1;i>=0;i--)
  if(a[i]%2==0){k=k*10+a[i];g++;}
  if(g==0)k=-1;
}
void main()
{cin>>n;
 for(int i=0;i<n;i++)
  cin>>a[i];
 f(n,a,k);
 cout<<k;
}

15 nov 2018
Site-ul conține 868 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian