Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 26 / Subiectul 2 / Problema 5

#include<iostream.h>
void main()
{int n,i,j,max,gasit=0;
 long p;
 int a[10][10];
 cin>>n;
 for(i=1;i<=n;i++)
 for(j=1;j<=n;j++) cin>>a[i][j];
 for(j=1;j<=n;j++)
 { p=1;
  max=0;
  for(i=1;i<=n;i++) {p=p*a[i][j];
		   if(a[i][j]>max) max=a[i][j];
		   }
 if (p/max==max)
  { cout<<max<<" ";
	 gasit=1;
  }
 }
 if(!gasit) cout<<"nu exista";
}

22 sep 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian