Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 26 / Subiectul 3 / Problema 4

#include<fstream.h>
ifstream f("numere.in");

void sterge(int v[100], int &n, int i, int j)
{ int k,l;
 for(k=i;k<=j;k++)
  { for(l=i;l<n;l++)
    v[l]=v[l+1];
   n--;
  }
}

void main()
{ int n,v[100],i,j;
 f>>n;
 for(i=1;i<=n;i++) f>>v[i];
 i=1;
 while(i<n)
 { j=i+1;
  while(v[i]==v[j]) j++;
  sterge(v,n,i+1,j-1);
  i++;
 }
 for(i=1;i<=n;i++) cout<<v[i]<<" ";
}

08 dec 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian