Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 29 / Subiectul 3 / Problema 4

#include<fstream.h>

void main()
{ int n,m,a[100],b[100],i,j,s,gata;
 ifstream f("bac.in");
 f>>n>>m;
 for(i=1;i<=n;i++) f>>a[i];
 for(i=1;i<=m;i++) f>>b[i];
 i=1;j=1;s=0;gata=0;
 while(i<=n && j<=m && !gata)
 { while(s<b[j] && i<=n) { s=s+a[i]; i++;}
  if(s==b[j]) { s=0; j++;}
  else gata=1;
 }
 if(gata || i<=n || j<=m) cout<<"nu";
 else cout<<"da";
}

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian