Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 2 / Subiectul 3 / Problema 4

#include<iostream.h>

int f(int n)
{ int s=0,d=2;
  while(n>1)
   if(n%d==0) { s++;
		 n=n/d;
		}
   else d++;
  return s;
}

void main()
{ int n, x,y,z;
 cin>>n;
 if(n<10) if(f(n)==1) cout<<"da";
	  else cout<<"nu";
 else if(n<100) if(f(n)==1 && f(n%10*10+n/10)==1) cout<<"da";
		 else cout<<"nu";
    else
    { x=n/100;
	 y=n/10%10;
	 z=n%10;
	 if(f(n)==1 && f(x*100+z*10+y)==1 && f(y*100+x*10+z)==1 &&
	   f(y*100+z*10+x)==1 && f(z*100+x*10+y)==1 && f(z*100+y*10+x)==1)
		cout<<"da";
		else cout<<"nu";
    }
}

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian