Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 33 / Subiectul 3 / Problema 4

#include<fstream.h>
ifstream f("numere.in");

void main()
{ int x=0,y,z=9999,n,i;
 long k;
 f>>n;
 for(i=1;i<=n*n;i++)
  { f>>k;
   if(k<=999)
	{ if(k>x) { y=x;
		  x=k;
		 }
	 else if(k>y) y=k;
	}
   else if(k>=1000 && k<=9999)
	   if(k<z) z=k;
   }
 if(x-y<z-x) cout<<x<<" "<<y;
 else cout<<x<<" "<<z;
}

22 sep 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian