Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 34 / Subiectul 3 / Problema 3

#include<fstream.h>
 fstream f("f.in", ios::in);
 int max(int a[100], int n)
   { if(a[1]>a[2]) return a[1];
	  else return a[n];
	  }

 int prog(int a[100],int n)
   {int i;
	for(i=2;i<n;i++)
	if(a[i+1]-a[i]!=a[2]-a[1]) return 0;
	 return 1;
   }

void main()
  { int n,i,j;
	int a[100];
	int max1=-10000;
	f>>n;
	for(i=1;i<=n;i++)
	 { for(j=1;j<=n;j++)
	   f>>a[j];
	   if(prog(a,n)) if(max(a,n)>max1) max1=max(a,n);
	 }
	cout<<max1;
  }


27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian