Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 39 / Subiectul 2 / Problema 5

#include<iostream.h>
#include<string.h>

void main()
{ int i,p,j;
 char s[255],v[]="aeiou";
 cin.get(s,255);
 i=0;
 if(strchr(v,s[i]))
	{ p=i;
	 while(s[i]!=' ') i++;
	 for(j=i-1;j>=p;j--) cout<<s[j];
	}
 else while(s[i]!=' ')
		 { cout<<s[i];
			i++;
		 }
 cout<<' ';
 i++;
while(i<strlen(s))
 { if(strchr(v,s[i]) && s[i-1]==' ')
	{ p=i;
	 while(s[i]!=' '&& i<strlen(s)) i++;
	 for(j=i-1;j>=p;j--) cout<<s[j];
	}
 else while(s[i]!=' ' && i<strlen(s))
		 { cout<<s[i];
			i++;
		 }
	i++;
	cout<<" ";
 }
}

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian