Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 39 / Subiectul 3 / Problema 3

#include<fstream.h>
fstream f("sir.in", ios::in);
 void main()
 { int x,n,m;
  f>>n;
  do{ f>>x;
   } while(x%2==1);
  m=x;
  int p=1;
  while(!f.eof())
   { do{f>>x;
	 }while(x%2==1);
    if(x>=m) m=x;
	 else p=0;
   }
  if(p==1) cout<<"da";
   else cout<<"nu";
  }

15 iul 2020
Site-ul conține 883 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian