Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 40 / Subiectul 2 / Problema 5

#include<iostream.h>
#include<string.h>

void main()
{ char s[255];
 char a[255]="";
 char *p;
 cin>>s;
 int i=0;
 while(s[i]!='*')
	{ a[i]=s[i];
	 i++;
	}
 a[i+1]='\0';
 strcpy(s,s+i);
 p=strstr(s,a);
 while(strstr(p,a))
 { p=strstr(p,a);
	 if((p-1)[0]=='*' && (p+strlen(a))[0]=='*')
	  strcpy(p,p+strlen(a));
	 else p=p+strlen(a);
 }
 cout<<s;
}

sau

include<fstream.h>
#include<string.h>
ifstream fin("sir.in");
void main()
{ cout<<endl;
 char s[255], x[30];
 fin.get(x,30,'*');
 while(!fin.eof())
 { fin.get();
	fin.get(s,255,'*');
	if(strcmp(x,s)!=0) cout<<"*"<<s;
	else cout<<"*";
 }
}

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian