Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 41 / Subiectul 3 / Problema 3

#include<iostream.h>
 void main()
  {int a[100],i,j,n,p;
   cin>>n;
   for(i=1;i<=n;i++)
    cin>>a[i];
   p=1;
   for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=i+1; j<=n;j++)
	 if(a[i]==a[j]) p=0;
    if(p==1)
	 for(i=1;i<=n-1;i++)
	  if(a[i+1]-a[i]==1 || a[i]-a[i+1]==1)
	   p=0;
  if(p==1) cout<<" da ";
   else cout<<" nu";
  }

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian