Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 42 / Subiectul 3 / Problema 3

 #include<iostream.h>
 int p(int n,int k,int a[100])
  { int gata,aux,i,s=0;
   do{ gata=1;
	 for(i=1;i<n;i++)
	 if(a[i]<a[i+1]){ aux=a[i];
			  a[i]=a[i+1];
			  a[i+1]=aux;
			  gata=0;
			}
   }while(!gata);
   for(i=1;i<=k;i++)
	s+=a[i];
  return s;
 }
 void main()
  { int n,k,a[100],i;
  cin>>n>>k;
  for(i=1;i<=n;i++)
   cin>>a[i];
  cout<<p(n,k,a);
 }


27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian