Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (37)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (14)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 51 / Subiectul 2 / Problema 5

#include<iostream.h>
#include<string.h>
 void main()
  { char s[52],a[200]="";
  int i,k=0;
  cin>>s;
  for(i=0;i<strlen(s);i=i+2)
   for(int j=1;j<=s[i+1]-'0';j++)
    { a[k]=s[i]; k++;
    }
   a[k]=0;
   cout<<a;
  }

23 feb 2019
Site-ul conține 875 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian