Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 53 / Subiectul 2 / Problema 5

#include<iostream.h>

struct nod{ int info;
			nod* urm;
		  };
nod *prim, *p, *nou;

void main()
{ int n,r,a;
  cin>>n>>a>>r;
  prim=NULL;
  for(int i=n-1;i>=0;i--)
  {  nou=new nod;
	 nou->info=a+i*r;
	 nou->urm=prim;
	 prim=nou;
  }
  for(p=prim;p!=NULL;p=p->urm) cout<<p->info<<" ";
}

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian