Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 55 / Subiectul 2 / Problema 5

#include<iostream.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>

void main()
{ char s[10];
 cin>>s;
 char *p=strchr(s,'.');
 strncpy(s,s,p-s);
 long a=atol(s);
 long b=atol(p+1);
 while(b%10==0) b=b/10;
 cout<<a+b;
}

sau 

#include<iostream.h>
void main()
{ int a=0, b=0,i;
 char s[10];
 cin>>s;
 i=0;
 while(s[i]!='.')
 { a=a*10+(s[i]-'0');
  i++;
 }
 i++;
 while(s[i]!='\0')
 { b=b*10+(s[i]-'0');
  i++;
 }
 while(b%10==0) b=b/10;
 cout<<a+b;
}
 

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian