Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 59 / Subiectul 2 / Problema 5

#include<iostream.h>
#include<string.h>
int main()
{
char s[51],c,cmax;
int i,max=0,n,k;
cin.get(s,51);
n=strlen(s);
for(c='0'; c<='9';c++)
 { k=0;
  for(i=0; i<n;i++)
   if(s[i]==c)
	k++;
  if(k>max)
   {
   cmax=c;
   max=k;
   }
 }
if(max==0)
  cout<<"NU";
else cout<<cmax;
return 0;
}

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian